วันพุธ, 5 สิงหาคม 2563
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างสันติสุขในพื้นที่
ชาวนราธิวาส ร่วมกวนอาซูรอ สร้างความรักความสามัคคี
ประชาชนชาวยะลา ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พยาบาลยะลา พร้อมใจทำบุญตักบาตร “วันพยาบาลแห่งชาติ”