วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564
ผบ.ฉก.นราธิวาส เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ อำเภอตากใบ
เจ้าหน้าที่ความมั่นคง 3 ฝ่าย ร่วมแถลงผลการปฏิบัติติงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต.
จนท.ด่านยะลาย้ำ ไม่จำเป็นยิ่งยวดงดเดินทาง เข้า – ออกพื้นที่
ผบ.ฉก.นราธิวาส ลุยถึงสวนทุเรียน เหมารับซื้อทุเรียน ถึงที่ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ในช่วงวิกฤตโควิค 19
ด่านพรมแดนเบตง เพิ่มความเข้มคัดกรองพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าจากประเทศมาเลเซีย หลังพบพนักงานติดเชื้อโควิด