วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565
ค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาต้นแบบสันติภาพ ผู้เสียสละพัฒนาบ้านเกิด
ด่านตรวจ จุดสกัด  ป้องกัน สกัดกั้น คนร้ายก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่
รัฐสนับสนุนเด็กชายแดนใต้  เน้นใช้ภาษาที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่งเสริมประกอบอาชีพ แก่ผู้ผ่านการฝึกวิชาชีพ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.ยะลา”
หน่วยความมั่นคงยะลา จัดกำลังชุด รปภ.ครูดูแลเข้มเปิดเทอมใหม่ในปี 65