วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565
ลาดตระเวนสำรวจพื้นที่ป่าเบตง ป้องปรามชาวบ้านบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
กอ.รมน.ภาค 4 สน. ชี้แจงเหตุ อส.ทพ. ยิงปืนหน้าสถานบันเทิงในตัวเมืองยะลาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ชาวยะลาทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
รัฐบาลพร้อมสภาสันติสุข ผู้นำศาสนา และประชาชน ร่วมขับเคลื่อนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์
เบตงร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อความชำนาญ สร้างความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน