เร่งสร้างความเข้าใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก และสมาชิกอบต.ในพื้นที่เบตง
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงใต้ ตรวจเยี่ยมลูกน้อง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ยอมมอบตัวแล้ว นักโทษที่ติดโควิดแล้วหนีจากโรงพยาบาลเบตง
กองทัพภาคที่ 4 ยืนยันไม่มีน้ำมันรั่วไหลหรือสูญหาย ย้ำการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงมีขั้นตอนรัดกุมและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ประธานกรรมการอิสลามยะลา เชิญชวนพี่น้องมุสลิมรับวัคซีนโควิด -19 เพื่อลดความรุนแรงของอาการและการเสียชีวิต