วันอังคาร, 27 กันยายน 2565
ประชาชนชายแดนใต้ที่ไร้สัญชาติ กว่า 2,200 คน เข้ารับการตรวจสารพันธุกรรม DNA
“รัฐไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ
รัฐบาลร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมพลังสตรี สร้างสันติสุขชายแดนใต้
ร่วมเฝ้าระวังป้องกันเหตุ สร้างพื้นที่ปลอดภัย สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
“ร่วมพลังสร้างสันติสุข” ร่วมขับเคลื่อนหาแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ จชต.