วันอังคาร, 18 มกราคม 2565
เดินหน้าสร้างสันติสุข แถลงคืบหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุข แสงสว่างนำทางสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน
พูดคุยวันแรกเป็นไปด้วยดี ไทย – BRN บรรลุข้อตกลงร่วมกัน 3 ประเด็น
ผบ.ทบ.ลงพื้นที่เบตง เยี่ยมกำลังพลตามแนวชายแดนไทย- มาเลย์ สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกันโอมิครอนเข้าพื้นที่
แม่ทัพทราบเรื่องแล้ว สั่งเร่งสอบสวนให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ย้ำ! ทุกอย่างต้องเป็นไปตามความจริง
ผบ.ทบ.ลงใต้ เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เน้นย้ำขอให้หน่วยเข้มงวด เพื่อการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ