วันเสาร์, 19 กันยายน 2563
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มอบเงินช่วยเหลือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ผู้ป่วยในพื้นที่จชต.
เร่งเพิ่มศักยภาพสภาสันติสุขตำบล เพื่อพัฒนา และขับเคลื่อนพื้นที่ จชต.
ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จัดกิจกรรม “ราษฎร์รัฐร่วมใจ ป้องกันภัยใต้” ในพื้นที่ 3 จชต.
แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมปลูกจิตสำนึกเยาวชนในพื้นที่ “เข้าใจ ศรัทธา ผูกพัน สถาบันหลักแห่งแผ่นดิน”
จนท. กดดันฝ่ายตรงข้าม สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนพื้นที่
พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี แหล่งศึกษาความหลากหลายวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างสันติสุขในพื้นที่
ชาวนราธิวาส ร่วมกวนอาซูรอ สร้างความรักความสามัคคี
ประชาชนชาวยะลา ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต