วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566
เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สร้างความเข้มแข็งในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ พรบ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565
“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” เยี่ยมให้กำลังใจ นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส
แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมน้องคนเล็ก ย้ำเป็นทหารอย่างภาคภูมิใจ “รักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
1 ชีวิต สละชีพเพื่อชาติ พิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าชายแดนใต้