วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565
กลุ่มชาวพุทธรักสันติชายแดนใต้ เสนอข้อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงช่วงเข้าพรรษา
รองแม่ทัพภาคที่ 4 เน้นย้ำ ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท อย่าประมาท ควบคุมพื้นที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในทุกโอกาส
“แปรรูปทุเรียนกวน” เสริมอาชีพ สร้างรายได้ชาวบ้านตาชียะลา
ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ สร้างความตระหนักรู้ด้วยการสร้างความเข้าใจ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต.
นายกฯ สั่งห้ามใช้กัญชง กัญชาในหน่วยทหารเด็ดขาด