วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563
เยี่ยมให้กำลังใจชุดคุ้มครองตำบล เน้นย้ำเฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน
ผบ.ฉก.ยะลาร่วมทำบุญใส่บาตร ตามวิถีชาวไทยพุทธ พร้อมให้กำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นชาวบ้านในพื้นที่
#เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “บิ๊กเดฟ”กลับชายแดนใต้ ร่วมงานศพ “ลูกน้อง”
คนของประชาชน ตำรวจยะหริ่งน้ำดี ช่วยชาวบ้านประสบอุบัติเหตุขณะลาดตระเวน
อส. กำลังสำคัญของฝ่ายปกครอง ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชนในพื้นที่
พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี แหล่งศึกษาความหลากหลายวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างสันติสุขในพื้นที่
ชาวนราธิวาส ร่วมกวนอาซูรอ สร้างความรักความสามัคคี
ประชาชนชาวยะลา ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต