วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566
กอ.รมน.ภาค 4  ส่วนหน้า แจง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบกิจกรรมบิดเบือนประวัติศาสตร์ (มีคลิป)
“แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จชต.” กอ.รมน.ภาค 4 สน.ลงนาม MOU ร่วมกับแว่นท๊อปเจริญ สานต่อโครงการดีๆ เพื่อพี่น้องชายแดนภาคใต้
กอ.รมน.เอาจริง! ตั้งทหาร-ตำรวจ ตรวจสอบดำเนินคดีกิจกรรมบิดเบือนประวัติศาสตร์
“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ ดร.ปรีดี มะนีวัน นักวิชาการสร้างสันติสุข เพื่อปชช.ชายแดนใต้
แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมไว้อาลัย“ดร.ปรีดี มะนีวัน” นักบรรยายผู้เสริมสร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์ชายแดนใต้