วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

“กินแตงโมที่ปาโจ” ส่งเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่

จ.นราธิวาส –  จัดงานกินแตงโมที่ปาโจ ส่งเสริมการจำหน่ายแตงโม ผลผลิตการเกษตรช่วงฤดูร้อน สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่

นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดงานกินแตงโมที่ปาโจ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรที่ปลูกแตงโม และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่ให้เป็นที่แพร่หลาย กิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 – 31 มีนาคม 2561 ที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีนายสมหวัง  เรืองเพ็ง  ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายจิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภออำเภอบาเจาะ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมกินแตงโมที่ปาโจ เพื่อช่วยสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบาเจาะ ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกแตงโมจำหน่ายในฤดูร้อน เสริมสร้างรายได้หาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มาจำหน่ายแตงโม ให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  จำหน่ายในราคาที่ย่อมเยา แต่คงคุณภาพ
   
นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเพิ่มว่า  จังหวัดนราธิวาสได้มีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากนอกพื้นที่และต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) ต่างชื่นชอบเมื่อได้มาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส ที่ยังคงมีความสวยงามตามธรรมชาติ ไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์  ขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ ต่างช่วยกันอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้คงอยู่สู่รุ่นลูกและรุ่นหลานต่อไป
—————————–