วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

ใครเป็นผู้บ่งการ ยาเสพติดชายแดนใต้?

04 เม.ย. 2018
1116

“กลุ่มอาชญากรใต้พวกบิดเบือนศาสนา กลุ่มมีอิทธิพล กลุ่มขบวนการ ยาเสพติด เชื่อไหมว่าคือต้นเหตุความรุนแรงจนถึงทุกวันนี้…”

กลุ่มขบวนการโจรใต้ กลุ่มอิทธิพลพวกนี้และ…. ทำร้ายพี่น้องมุสลิมมาลายูด้วยกันเอง ซึ่งสิ่งที่ชาวบ้านหวาดกลัวที่สุดคือ ยาเสพติด ที่คืบเข้าหาตัวลูกหลานในบ้าน ในโรงเรียน ในชุมชน ซึ่งแม้แต่อิหม่ามเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเดี่ยวนี้ลูกหลานของเขาไม่เข้ามัสยิดแล้ว แต่กลับไปมั่วสุมกันเพื่อเสพยาเสพติด และกลายเป็นช่องทางที่บรรดาเหล่าโจรใต้ที่บิดเบือนศาสนาได้อาศัยโอกาสนี้ชี้นำลูกหลานเยาวชนเหล่านั้นเข้ามาร่วมขบวนการ โดยแลกกับยาเสพติดและคำยกย่องชมเชย พร้อมบิดเบือนว่าดีได้ขึ้นสวรรค์ พระเจ้าทรงยินดีต่อการกระทำนี้

#ใคร? คือผู้อยู่เบื้องหลังความรุนแรงทั้งหมดที่เกิดขึ้น ปมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งนำไปสู่ความรุนแรง มีทั้งนักการเมือง กลุ่มขบวนการ ผู้ค้ายาเสพติด ผู้ลักลอบสินค้าหนีภาษี องค์กรภาคประชาสังคม (บางองค์กร) และนักวิชาการ (บางคน) ต้องการอำนาจ และรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตน…ที่หล่อเลี้ยงไฟใต้ไม่ให้มอดดับตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา.

วอนผู้นำศาสนา อิหม่าม และประชาชน หากยังปล่อยให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเคลื่อนไหวได้อย่างเสรีในหมู่บ้านของตนเอง และให้ขบวนการค้ายาเสพติดพึ่งประโยชน์ซ่อนตัวในเงามืดของขบวนการก่อเหตุรุนแรง ก็พึงรู้ได้เลยว่าคนมาลายูผู้เป็นพ่อ แม่ ต้องมานั่งสูญเสียน้ำตาจากการที่ลูกต้องตกเป็นทาสของยาเสพติดแน่นอน!!

 

—————————