วันอาทิตย์, 7 มิถุนายน 2563

“เพื่อประชาชน …พวกผมไม่เคยเหนื่อย” อส.ยะลาฝึกเข้ม เพิ่มขีดความสามารถ ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่

19 เม.ย. 2018
1074

จังหวัดยะลา ฝึกเข้มเพิ่มขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบล ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน

วันนี้ (19 เม.ย. 61) ที่กองร้อยสาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ที่ 1 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 9 ขึ้นเพื่อบูรณาการ การฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่น และกำลังภาคประชาชนในรูปแบบอื่นให้มีประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการปฎิบัติภารกิจในพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาทและตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่กองกำลัง

สำหรับการฝึกอบรมรุ่นนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากอำเภอยะหา ตำบลยะหา อำเภอเมืองยะลา ตำบลบุดี และอำเภอบันนังสตา ตำบลตลิ่งชัน รวม 108 คน เข้าร่วม ใช้ระยะเวลาการอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2561 โดยมีวิทยากรครูฝึกจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ตำรวจภูธรเมืองยะลา มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย แม่กอเหนี่ยวยะลา ผู้บังคับบัญชาฝ่ายปกครอง และ สมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ที่ 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้

ทั้งนี้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ทราบถึงหน้าที่ของการเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน ที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งด้านอื่น ๆ ซึ่งอนาคตข้างหน้า เจ้าหน้าที่ อส. ก็จะต้องมาเป็นกองกำลังหลักแทนทหาร โดยขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ ชรบ. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ยึดถือการทำหน้าที่ โดยยึดกฎหมายเป็นหลัก และมีระเบียบวินัย ความรัก ความสามัคคีต่อกัน

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุดคุ้มครองตำบล ตลอดจนให้มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพในการปฎิบัติงาน ทักษะในการใช้อาวุธ รู้ยุทธวิธีในการป้องกันตนเอง และป้องกันหน่วยที่ตั้งได้ ตลอดจนมีความรู้การกู้ชีพกู้ภัยเบื้องต้น เพื่อนำไปปฎิบัติในภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด และร่วมกันสร้างความสันติสุข ช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนายะลา อย่างยั่งยืนต่อไป.

 

 

————————-