วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

“บิ๊กอาร์ต” หนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่เข้ามาร่วมลงทุนในพื้นที่ จชต.

แม่ทัพภาค 4 หนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่เข้ามาร่วมลงทุนในพื้นที่ หลังเชื่อมั่นนโยบายแก้ปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของรัฐบาล

เมื่อวันที่ (18 เม.ย. 61) นายสกนธ์ ห่อเพ็ชร หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ห่อเพ็ชร ได้เดินทางเข้าร่วมหารือพลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการก่อสร้างอาคารชุดคอนโดมิเนียม สูงกว่า 21 เมตร ในพื้นที่ชุมชนในเขตผังเมืองเก่าที่ไม่ได้รับปรับปรุง เนื่องจาก หจก.ห่อเพชร มีโครงการสร้างอาคารชุดเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัย ณ หมู่ที่ 1 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ติดทางหลวงสายเก่า ปัตตานี-ยะลา เนื้อที่ 3 ไร่ โดยประมาณ ซึ่งเคยมีการก่อตั้งโรงพิมพ์เก่า

หจก.ห่อเพชร จึงมีแนวคิดในการสร้างอาคารชุด ขนาด 8 ชั้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก บนพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจำหน่าย จำนวน 500 ยูนิต และยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ไม่ได้ก่อประโยชน์ให้เกิดรายได้ต่อองค์กร และเกิดการสร้างงานในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้ มีนักธุรกิจในพื้นที่ที่มีความสนใจ โดยการรวมกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อจะพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนหลายราย

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีนักธุรกิจรุ่นใหม่ มีความสนใจ มีความมั่นใจที่จะมาสร้างคอนโดมิเนียมขึ้นในพื้นที่ เห็นความสำคัญของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นคนในพื้นที่ ที่มีความสนใจจะลงทุน เพื่อพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตนเอง และมีความเชื่อมั่นว่าในพื้นที่มีความปลอดภัย และมั่นใจในนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทางเราได้ประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งสองฝ่ายเห็นดีและจะมีการดำเนินการและคุยกันต่อไป เราจะเห็นได้ว่าโครงการดี ๆ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากคนในพื้นที่ และถือเป็นโครงการแรก และเชื่อว่าในอนาคตจะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ ขณะนี้ ทุกคนได้เห็นแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากการก่อเหตุรุนแรง หรือการแบ่งแยกใด ๆ แต่เป็นเพียงแค่ความขัดแย้งทางธุรกิจผิดกฎหมายเท่านั้น ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวหน่วยงานด้านความมั่นคงเจ้าหน้าที่รัฐทุกคน ได้ร่วมมือกันเพื่อให้ประชาชนมีรายได้อีกด้วย

นายสกนธ์ ห่อเพ็ชร หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ห่อเพ็ชร กล่าวว่า แนวคิดนี้เกิดขึ้นว่านักธุรกิจในพื้นที่ของปัตตานี เป็นเจ้าของโรงพิมพ์เก่าแก่ตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งไปทำธุรกิจอยู่ต่างประเทศ และมีแนวคิดที่จะกลับมาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดตามแนวคิดของท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ที่สอดรับกับโครงการพาคนกลับบ้าน ในการสร้างที่พักอาศัย จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเป็นคอนโดมิเนียมเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย โดยจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือให้คนในพื้นที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งทีมงานนักธุรกิจรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ และทำงานในพื้นที่มาตลอด จึงมองว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้น ไม่ใช่อุปสรรค หรือปัญหา แต่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคืออยากให้คนในพื้นที่อยู่ดี กินดี

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการขณะนี้อยู่ในขั้นของการรวบรวมเงินทุน ออกแบบและเปิดป้ายโครงการฯ การดำเนินการได้ขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ประสานกับท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ให้เป็นอีกหนึ่งแรงในการขับเคลื่อน เพื่อที่จะให้โครงการดำเนินไปเร็วขึ้น ซึ่งนักธุรกิจที่รวมตัวกันนั้นมีทั้งพี่น้องไทยมุสลิม และมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงานของเราสามารถที่จะดำเนินการได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ โดยจะลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท และจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาที่ถูกอีกด้วย

 

 

————————–