วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

ตร.กาบังดึงเยาวชนที่ติดยาเสพติด มาฝึกอาชีพสร้างอนาคตแก่เยาวชนในพื้นที่

20 เม.ย. 2018
785

ตำรวจภูธรกาบัง ยะลา เปิดสถานีตำรวจให้เยาวชนติดยาเสพติดเข้าบำบัดฟื้นฟู ควบคู่ ฝึกอาชีพ มุ่งให้อนาคตแก่เยาวชนในพื้นที่

สถานีตำรวจภูธรกาบัง จัดโครงการเยาวชนกาบังต้านยาเสพติด โดยนำเยาวชนที่ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดที่สถานีตำรวจภูธรกาบัง พร้อมกับฝึกอาชีพต่าง ๆ เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างปูน ช่างทาสี และส่งเสริมให้เลี้ยงโค เป็ด ไก่ ปลา ปลูกพืชผัก สวนครัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชน ได้ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

พันตำรวจเอก ญาณพงศ์ อุบลบาล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกาบัง กล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา มีผู้ติดยาเสพติดจำนวนมาก จากสถิติการจับกุมยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรกาบัง เป็นคดีที่มีมากเป็นอันดับหนึ่ง เยาวชนจะมั่วสุมจับกลุ่มกันเสพยาเสพติด ไม่ทำงาน ไม่เรียนหนังสือ จากนั้น ก็จะก่ออาชญากรรมในพื้นที่ เช่น ลักขโมย ทรัพย์สิน รวมไปถึงทำร้ายร่างกาย คลุ้มคลั่ง ทำลายข้าวของ ทำให้ชาวบ้านต้องหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา สถานีตำรวจภูธรกาบัง เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดให้มีโครงการเยาวชนกาบังต้านยาเสพติดขึ้น โดยรับเยาวชนที่ติดยาเสพติดเข้ามาบำบัด ฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถออกไปเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว พร้อม ๆ กับส่งเสริมให้เรียนหนังสือ

สำหรับโครงการเยาวชนกาบังต้านยาเสพติด ของสถานีตำรวจภูธรกาบัง ได้ดำเนินการมา 2 ปีแล้ว ปัจจุบันมีเยาวชนที่อยู่ในความดูแล 20 คน ซึ่งมีทั้งเข้ามาที่สถานีตำรวจภูธรกาบังด้วยตนเอง ญาตินำมาส่ง และให้ตำรวจควบคุมตัวเพื่อระงับสติอารมณ์จากอาการคุ้มคลั่งด้วยฤทธิ์ยา ซึ่งที่ผ่านมาเยาวชนบางคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเลิกยาเสพติด และอยากมีอาชีพที่มั่นคง เมื่อผ่านการบำบัด ผ่านการฝึกอาชีพ มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็จะได้รับโอกาส เป็นอาสาสมัครทหารพรานด้วย เพราะโครงการนี้มุ่งให้โอกาส ให้อาชีพ ให้อนาคตกับเยาวชนในพื้นที่

 

—————————