วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย เยือนพื้นที่ จชต.

25 เม.ย. 2018
1113

แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย โอกาสเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สานสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย

วันที่ (24 เม.ย. 61) เวลา 10.30 น.พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การให้การต้อนรับ H.E. Dato’Johie Samuel เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย Mr.Mohd Afandi bin Abu Bakar กงสุลใหญ่มาเลเซีย จังหวัดสงขลา และคณะ ซึ่งได้เดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ได้เดินทางเยือนพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ห้วง 23-26 เม.ย.61 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และประสานความร่วมมืออันดีระหว่างไทยกับมาเลเซีย ณ ห้องรับรอง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานีจากนั้นได้เดินทางไปยัง ศอ.บต. โดยมี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

สำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้อง โดยทางรัฐบาลได้มอบหมายให้ หน่วยงานรัฐในพื้นที่ จชต.เป็นผู้ดูแลพี่น้องมุสลิมในพื้นที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องศาสนา ซึ่งส่งเสริมเกี่ยวกับการประกอบศาสนกิจของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม มีการจัดโครงการส่งเสริมคนดี มีคุณธรรม ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะ และส่งเสริมคนดีที่นับถือศาสนาพุทธไปประกอบศาสนกิจที่ประเทศอินเดียและเนปาล เพื่อไม่ให้เป็นการแบ่งแยกกันทางศาสนา เป็นต้น

ในด้านการศึกษาเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่สื่อสารกันโดยใช้ภาษามาลายูเป็นหลัก รัฐบาลจึงได้ส่งเสริมและให้ทุนการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศจนจบปริญญาตรี เมื่อเรียนจบมาแล้วรัฐบาลยังได้ส่งเสริมเยาวชนเหล่านี้ให้มีอาชีพ โดยได้สร้างรากฐานแก่พี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพที่ดี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามนโยบายโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เริ่มต้นจากอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยว แบบพึ่งพาตนเองได้ และอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมืองต้นแบบการส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรม

 

 

———————-