วันอาทิตย์, 7 มิถุนายน 2563

“วันนี้ที่รอคอย” แม่ทัพภาคที่ 4 มอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ อ.สุคิริน

10 พ.ค. 2018
494

นราธิวาส – แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดโครงการวันนี้ที่รอคอย 542 อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส พร้อมมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ทำกินให้แก่พี่น้องประชาชน

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินตามโครงการวันนี้ ที่รอคอย 542 อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ทำกินให้แก่พี่น้องประชาชน ที่สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านซากอ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกริช น้อยผา นายอำเภอศรีสาคร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดโครงการฯ ในวันที่ 9 พ.ค. 61 สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2538 กรมที่ดินได้จัดทำโครงการออกเดินสำรวจรังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนในท้องที่ตำบลศรีสาครและตำบลศรีบรรพต จำนวน 569 แปลง เนื้อที่ 4,712 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 27 แปลง เนื้อที่ 515 ไร่ ยังคงค้างลงนามในเอกสิทธิ์ จำนวน 542 แปลง เนื้อที่ 4,197 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา จึงเป็นที่มาของโครงการวันนี้ที่รอคอย 542 อำเภอศรีสาคร

สำหรับการดำเนินการตามโครงการเพื่อลงนามในเอกสิทธิที่ตกค้างดังกล่าว ทางอำเภอได้ตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วนราชการ โดยพิจารณาคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการและประชาชนได้รับ แบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านสังคม คือลดความเหลื่อมล้ำ อธิบายและกระจายความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้สร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างรัฐกับประชาชน และสนองตอบต่อโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาล และด้านเศรษฐกิจ คือ การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและสถาบันการเงิน ประมาณการว่าในช่วงต้นปีแรกของ พ.ศ.2562 จะมีเงินทุนจากสถาบันการเงินและกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางไหลเข้ามาในอำเภอศรีสาครไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงการทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอศรีสาครอย่างมีนัยยะสำคัญ สอดคล้องกับโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของรัฐบาล

ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนชาวอำเภอศรีสาครได้รอคอยเอกสารสิทธิ์ฉบับนี้มานานกว่า 23 ปี และปัจจุบันการลงนามในเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว นายตอเหต หะยีบาซอ อายุ 46 ปี หนึ่งในผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ส. 3 ก) ในครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้มีวันนี้เพราะต้องรอคอยนานถึง 23 ปี ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ทำให้วันนี้เกิดขึ้น สำหรับที่ดินตรงนี้ตนได้ปลูกต้นยางเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการขอทำการสงเคราะห์สวนยาง ต่อไป

 

 

 

———————–