วันอาทิตย์, 7 มิถุนายน 2563

หน่วยความมั่นคงใต้คุมเข้ม อำนวยความสะดวกให้ประชาชนห้วงเดือนรอมฎอน

11 พ.ค. 2018
720

แม่ทัพภาคที่ 4 ระบุ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในเดือนรอมฎอน

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดเผยว่า การดูแลรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงเดือนรอมฎอน ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตนเองก็ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ในการประกอบศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอนนี้ด้วย

ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถอยู่แล้ว ขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และขอให้พี่น้องมุสลิมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง สามารถประกอบศาสนกิจ การถือศีลอดในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ

 

 

————————