วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

ฮาบีบอับดุลเลาะห์ อับดุลกอเดร์ฯ กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยหลังพบปะผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน

12 พ.ค. 2018
1133

เมื่อ 12 พ.ค.61 เวลา 09.00 น. พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ ท่านฮาบีบอับดุลเลาะห์ อับดุลกอเดร์ มูหัมหมัด อัล-ฮับซี แห่งเยเมนและคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาพบปะผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน รับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ และเยี่ยมชมการฝึกอาชีพ การเรียนภาษาไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี

พ.อ.พรรษิษฐ์  สุพรรณชนะบุรี ผู้อำนวยการกองพาคนกลับบ้าน ศูนย์สันติวิธี ได้บรรยายสรุปถึงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการพาคนกลับบ้านให้กับคณะฯ ได้รับฟังซึ่งขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนการรับรายงานตัว โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 (ฉก.ทพ.44) ซึ่งมี่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อให้เกิดความรอบคอบ รัดกุม รวมทั้งการอำนวยความสะดวกต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนที่ 2 การเก็บ DNA เพื่อพิสูจน์สัญชาติ โดยศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการตรวจสารพันธุกรรมพิสูจน์ความเป็นสายเลือดเดียวกัน ขั้นตอนที่ 3 การเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรและทำบัตรประชาชน โดยศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 ได้ร่วมเป็นคณะทำงานพิสูจน์สัญชาติของโครงการพาคนกลับบ้าน พร้อมได้นำรถบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน แบบเอนกประสงค์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) บริการกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 27 ก.พ.61 Mr.salin mutlu sen เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรตุรกีประจำ OIC และคณะ ที่เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และตรวจเยี่ยมการดำเนินกรรมวิธีในการออกสัญชาติให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน พร้อมได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทย ดูแลพี่น้องมุสลิมอย่างดียิ่ง

ส่วนการเข้าพักในที่พักชั่วคราว ณ นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล พ.อ.พรรษิษฐ์ฯ ได้กล่าวว่าปัจจุบันได้เข้าพักอาศัย จำนวน 105 ราย บ้านพัก 30 หลัง โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้านสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความประโยชน์กับผู้เข้าร่วมโครงการในสิ่งอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเบื้องต้น เช่น การสอบถามความต้องการอาชีพและการฝึกอาชีพตามความถนัด การฝึกอาชีพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ การสอนหนังสือภาษาไทยให้กับบุตรหลานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ และการดำเนินการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเบื้องต้น

หลังจากนั้นท่านฮาบีบอับดุลเลาะห์ อับดุลกอเดร์ มูหัมหมัด อัล-ฮับซี และคณะฯ ได้เดินเยี่ยมชมในบริเวณโครงการฯ พร้อมทั้งได้ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านเป็นที่ระลึก และได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ให้การดูแลพี่น้องชาวไทยมุสลิมเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งได้ขอให้ชาวไทยมุสลิมมีจิตใจที่ดีช่วยเหลือทางราชการในการสร้างสันติสุขในพื้นที่