วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2563

ปัตตานี จัดการแข่งขันมวยไทย Pattani Fight 2018 “สิงห์เหนือ ปะทะ เสือใต้”

ปัตตานี – เปิดและร่วมชมการแข่งขันชกมวยไทย Pattani Fight 2018 “สิงห์เหนือ ปะทะ เสือใต้” เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และสืนสานศิลปะการต่อสู้มวยไทย ให้คงอยู่ในจังหวัดปัตตานีอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 61 ที่เวทีมวยชั่วคราวลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี อำเภอเมืองปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดและร่วมชมการแข่งขันชกมวยไทย Pattani Fight 2018 “สิงห์เหนือ ปะทะ เสือใต้” เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และสืนสานศิลปะการต่อสู้มวยไทย ให้คงอยู่ในจังหวัดปัตตานีอย่างยั่งยืน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพนักมวยไทย และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ผู้ฝึกฝนกีฬามวยไทย มีคู่มวยชิงแชมป์มวยปัตตานีไฟต์ และคู่มวยไทยไฟต์จากกรุงเทพฯ ร่วมคู่มวย 14 คู่ ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมชมเป็นกันจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

มวยไทย มีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัย จึงได้หลอมรวมเอาศิลปวัฒนธรรมหลายด้านเข้าด้วยกันอย่างผสมผสานกลมกลืน เช่น ความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณ คาถาอาคม ดนตรี วรรณกรรม คุณธรรม จริยธรรม เป็นธรรมเนียมนิยมที่นักมวยไทยยังคงยึดถือ ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ การขึ้นครู การครอบครู การไหว้ครู การแต่งมวย และดนตรีปี่มวยโดยเหตุนี้ มวยไทย จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกคนที่วิเศษอย่างหนึ่ง เพราะการฝึกมวยไทยช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งกาย ใจ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ มวยไทยยังเป็นสื่อที่ทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจ และชื่นชมประเพณีวัฒนธรรมไทยมากขึ้น นอกจากนี้ กีฬามวยไทย หรือการแข่งขันมวยไทย สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ผู้ฝึกฝนมวยไทย และพัฒนาต่อยอดเป็นนักมวยอาชีพ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ตนเองและครอบครัวได้ ในปัจจุบันกีฬามวยไทย ถือเป็นการแข่งขันกีฬาในระดับอาชีพที่สำคัญ มีผู้สนใจร่วมการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในแต่ละปีหลายหมื่นล้านบาท.

 

 

 

———————–