วันอาทิตย์, 7 มิถุนายน 2563

เทศกาลถือศิลอดเบตงคึกคัก!! เจ้าหน้าที่ดูแลเต็มที่ ป้องกันคนร้ายก่อเหตุป่วนรายวัน

18 พ.ค. 2018
645

หน่วยกำลังในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ต้อนรับวันแรกของเดือนถือศีลอด เชื่อกลุ่มก่อความไม่สงบมีความพยายามสร้างสถานการณ์ในห้วงเดือนอันประเสริฐนี้

เมื่อวันที่ (17 พ.ค.) บรรยากาศการจับจ่ายซื้อสินค้าในเดือนรอมฏอนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา ชาวไทยมุสลิมและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เลือกซื้ออาหารคาว หวาน และผลไม้ต่าง ๆ เพื่อเตรียมไว้ละถือศีลอดในช่วงเย็นนี้ โดยเฉพาะอินทผาลัม ซึ่งเป็นผลไม้ที่ใช้เป็นอาหารละศีลอด ถือเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวมุสลิมจะรับประทานในการละศีลอด ในช่วงนี้จะมีพี่น้องมุสลิมในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย จะเลือกซื้ออาหารคาว หวาน และอินทผลัมเพื่อเตรียมไว้ละถือศีลอดในช่วงเย็น  นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ จะซื้อแจกให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน และให้กับผู้ใหญ่ที่ตนเองเคารพนับถือ หรือทำบุญมอบให้กับคนจน ผู้ยากไร้ และมอบให้กับทางมัสยิดเพื่อนำไปแจกชาวบ้านต่อไป

ในขณะที่หน่วยกำลัง 3 ฝ่าย ตำรวจภูธรเบตง ตชด.44 ฝ่ายปกครอง และกำลังภาคประชาชนได้เพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ของ อ.เบตง โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และย่านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการต้อนรับวันแรกของเดือนถือศีลอด หรือเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1439 ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ซึ่งอาจจะมีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่พยายามสร้างสถานการณ์ก่อเหตุร้ายมาโดยตลอดทุกปี เพื่อแสดงว่ากลุ่มก่อความไม่สงบยังคงมีศักยภาพในการก่อเหตุร้าย โดยได้สั่งการเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของ อ.เบตง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่นับถือศาสนาอิสลามได้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเต็มที่ ปราศจากเหตุความรุนแรง ซึ่งทาง กอ.รมน.ภาค 4 ได้มีการสั่งการกำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งด่านตรวจในทุกพื้นที่ ทั้งในเขตเทศบาล และรอบนอกอำเภอ รวมทั้งอำเภอรอยต่อด้วย เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบศาสนกิจอย่างเต็มที่ และสมบูรณ์แบบ ดังนั้น มาตรการที่จะดำเนินการต่อจากนี้ไป คือ การอำนวยความสะดวก และให้การสนับสนุนพี่น้องประชาชนในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจในเวลาที่ใกล้ถึงเวลาการละศีลอด ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป.

 

————————–