วันอาทิตย์, 7 มิถุนายน 2563

ชาวสวนทุเรียนกรงปินัง จ.ยะลา เร่งจัดการผลผลิตเพื่อให้ได้ผลดี คาดปีนี้ผลผลิตประมาณ 700-800 กิโลกรัมต่อไร่

29 พ.ค. 2018
479

นายสาซารี ตะนิรี เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา กล่าวว่า ตนเองได้ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ในพื้นที่ 12 ไร่ มีระบบน้ำ ให้น้ำสม่ำเสมอ มีการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก เสริมปุ๋ยชีวภาพ งดใช้สารเคมีในแปลง จะตัดแต่งผลให้เหลือแต่ประมาณ 30-50 ลูกต่อต้น ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นทุเรียน เพื่อให้ลูกทุเรียนออกสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพและได้ราคาดี ซึ่งคาดว่าปีนี้ทุเรียนจะให้ผลผลิตประมาณ 700-800 กิโลกรัมต่อไร่

ขณะที่ นายยูโซ๊ะ ดอเลาะบองอ ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนแปลงใหญ่ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา กล่าวว่า ตนเองปลูกทุเรียน จำนวน 8 ไร่ มีทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชะนี อายุต้น 30 ปี ในสวนจะวางระบบน้ำให้น้ำให้น้ำอย่างสม่ำเสมอในช่วงหน้าแล้ง จะเน้นใช้ปุ๋ยเคมีและอินทรีย์สลับกัน ไม่ใช้สารเคมีในแปลง มีการตัดแต่งดอกบ้างและผลเพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพ ขายได้ราคาดี

ด้านนางวีระ สมศิริ เกษตรอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา กล่าวว่า อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 3,382 ไร่ ผู้ปลูกทุเรียน 1,497 ราย ผลผลิตปี 2561 คาดว่าจะมีประมาณกว่า 1,800 ตัน มีรูปแบบการส่งเสริมมีการตั้งกลุ่มเกษตรกรทุเรียนแปลงใหญ่ 2 แปลงสมาชิกรวม 141 ราย พื้นที่ปลูก 480 ไร่ เกษตรกรเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ มีความตื่นตัวด้านการพัฒนาคุณภาพและมีการจัดการสวนที่ดีขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิตได้และได้ผลผลิตทุเรียนคุณภาพดีเพิ่มมากขึ้น และมีการดูแลจัดการสวนอย่างต่อเนื่อง ต่างจากเดิมที่จะดูแลในช่วงทุเรียนติดผลเท่านั้น ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าเกษตรกรจะให้ความสนใจ และจัดการสวนทุเรียนได้อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ประมาณร้อยละ 10 ของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนทั้งหมดของอำเภอกรงปินัง ซึ่งเมื่อมีการรับความรู้หลาย ๆ ครั้ง มีความตื่นตัวและมีการจัดการสวนที่ดีขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ได้ผลผลิตทุเรียนคุณภาพดีเพิ่มมากขึ้น และมีการดูแลจัดการสวนอย่างต่อเนื่อง ต่างจากเดิมที่จะดูแลในช่วงทุเรียนติดผลเท่านั้น ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าเกษตรกรจะให้ความสนใจ และจัดการสวนทุเรียนได้อย่างยั่งยืนในอนาคต