วันอาทิตย์, 7 มิถุนายน 2563

ชาวไทยพุทธ-มุสลิม ร่วมกิจกรรมบวชต้นไม้ในพื้นที่บ้านทรายขาว จ.ปัตตานี

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้กิจกรรมบวชต้นไม้และกิจกรรมละหมาดฮายัต เน้นย้ำให้เยาวชนสร้างจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ให้คงอยู่สืบไป

วันที่ (29 พ.ค. 61) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้กิจกรรมบวชต้นไม้และกิจกรรมละหมาดฮายัต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ที่บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ตำบลทรายขาวตั้งอยู่บนเชิงเขาสันกลาคีรี เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารแหล่งออกซิเจนของชุมชน มีต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก ทั้งในเขตป่าอุทยาน ป่าชุมชน และพื้นที่ป่าของประชาชนทั่วไป ซึ่งจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเท่ากับเป็นการทำลายต้นน้ำลำธารอีกด้วย

นอกจากนี้ ขอชื่นชมคณะทำงานที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการบวชต้นไม้ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจำถิ่น ที่สามารถตอบสนองต่อพระราชดำริของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย และในวันนี้ได้มีกิจกรรมร่วมกันทั้งการละหมาดฮายัตของพี่น้องมุสลิม และทางศาสนาพุทธมีพระสงฆ์สวดมงคลพิธี โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม ทำให้เกิดความเป็นพหุวัฒนธรรมของทั้งสองศาสนาที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่อย่างชัดเจน มองเห็นถึงความตั้งใจของชุมชนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีให้คงอยู่ต่อไป

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจำถิ่น อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ทั้งในที่ดินของทางราชการ ของชุมชน และส่วนบุคคลเพื่อไว้เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร และแหล่งออกซิเจนของชาติ สืบสานให้เป็นประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่รักพันธุ์พืช ต้นไม้ และอนุรักษ์ไว้ให้ยาวนานที่สุด พร้อมทั้งยังเป็นการตอบสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย และนอกจากนี้ ภายในกิจกรรมยังได้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง กิจกรรมแห่ริ้วขบวนผ้าสบงมายังสถานที่จัดกิจกรรม กิจกรรมบวชต้นไม้และปลูกต้นไม้ รวมถึงพิธีละหมาดฮายัตของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ อีกด้วย

 

 

————————–