วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

ศปก.ตร.สน.จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีความมั่นคงใน จชต.แก่ จนท.ตำรวจ-ทหาร

30 พ.ค. 2018
944

ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าจัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในพื้นที่

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเกียรติอดุลย์ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า งานกฎหมายและสอบสวนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า จัดอบรมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้สร้างความเข้าใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ชุดสอบสวนคดีความมั่นคง และคดีสำคัญเจ้าหน้าที่ซักถามฝ่ายตำรวจและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 120 นาย โดยมีพลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิด

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการก่อเหตุคดีความมั่นคง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยการก่อเหตุมีลักษณะเป็นกระบวนการมีการวางแผน สั่งการและแบ่งหน้าที่กันทำ เมื่อเกิดเหตุแล้วมักจะไม่มีประจักษ์พยาน ทำให้การแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดกระทำได้ยาก จึงมีความจำเป็นต้องมีการบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการนำมาตรการต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น มาตรการการกันผู้ต้องหาหรือผู้ร่วมกระทำความผิดไว้เป็นพยาน,การคุ้มครองพยานมาใช้ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่พยานและบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆเพื่อให้สามารถนำมาตรการดังกล่าวมาใช้ได้อย่างถูกต้องและ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการผู้ต้องหา หรือผู้ร่วมกระทำผิดเป็นพยานและคุ้มครองพยานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานสภาพปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจะได้นำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ