วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี หรือวันสิ้นสุดการถือศีลอด ประจำปีฮิจเราะห์ศักราชที่ 1439 ขณะที่แม่ทัพภาคที่ 4 ส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรแด่พี่น้องชาวไทยมุสลิม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 19.30 น. ที่ ศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ อาคารมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ถนนลพบุรีราเมศวร์  ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท ปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางมาร่วมละศีลอดกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่มาร่วมรอฟังคำประกาศผลการดูดวงจันทร์จากทางที่สำนักจุฬาราชมนตรี พร้อมทั้งได้มอบกระเช้าของขวัญให้กับทางสำนักจุฬาราชมนตรี และผู้นำศาสนาแต่แลพื้นที่ โดยมีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ซึ่งหลังจากรอผลการดูดวงจันทร์จากพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ผลปรากฏว่าผู้เห็นดวงจันทร์ หลังพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ที่ 1439 ของชาวไทยมุสลิม ขณะที่ทางด้าน พลโท ปิยวัฒน์  นาควานิช  แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ส่งความปรารถนาดี และกล่าวคำอวยพรเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราชที่ 1439 แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิม โดยกล่าวว่า ในนามข้าราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ขอแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนในการประกอบศาสนกิจและเฉลิมฉลองในโอกาสวันสำคัญ โดยเจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วนพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในห้วงของเทศกาลฮารีรายออย่างสุดกำลังความสามารถ

สำหรับวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ หรือวันออกบวช ชาวมุสลิมจะมีการเฉลิมฉลองหลังจากการถือศีลอดมาตลอดทั้งเดือนรอมฎอน โดยมีการใส่เสื้อผ้าใหม่ มีการละหมาด การบริจาคทาน (ซากาต) การให้อภัยซึ่งกันและกัน และนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะครอบครัวและญาติ