วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

กรงปินังชูแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขับเคลื่อนชุมชนไทยแลนด์ 4.0

ยะลา – ชุมชนกรงปินัง จ.ยะลา ชูท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขับเคลื่อนชุมชน OTOP นวัตวิถี

นายสุริยะ โสภาพงศ์ พัฒนาการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยผ่านโครงการพัฒนาชุมชน ในการจัดโครงการขึ้นมา 1 โครงการ เรียกว่า “โครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” โดยอำเภอกรงปินัง ได้มีการดำเนินการแล้ว 1 จุด คือ หมู่ที่ 1 บ้านโฉลง ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา นับเป็นจุดที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นจุดนำร่องในการพานักท่องเที่ยวเดินดูจุดต่าง ๆ ในหมู่บ้าน และขยายการซื้อขายต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นตามจุดต่าง ๆ ที่เป็นหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียงที่มีการเชื่องโยงการท่องเที่ยวไปสู่ระดับจังหวัดและภูมิภาค เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การดำเนินการในขั้นตอนแรก คือ การจัดทำคำสั่งระดับอำเภอ โดยนายอำเภอกรงปินัง เป็นประธาน นำบูรณาการภาคส่วนราชการต่าง ๆ อย่างเกษตรอำเภอ กศน.อำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ฝ่ายปกครอง เข้ามาร่วมบูรณาการการทำงาน มีการจัดตั้งการประชุม เวทีประชาคมในหมู่บ้าน โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้นำในชุมชน พูดคุยกับชาวบ้าน เพื่อให้เกิดหลักตามศาสตร์พระราชา ถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยแท้จริง หลังจากนั้นก็ดำเนินงานต่าง ๆ โดยการบูรณาการกับทุกภาคส่วน จัดทำสถานที่ท่องเที่ยวหวังดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมร้านค้าตามจุดต่าง ๆ เพื่อสร้างรากฐาน สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ความกินดีอยู่ดีให้คนในหมู่บ้าน โดยในส่วนนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ

ขณะที่ นายมะ อุเซ็ง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลปุโรง (อช.) กล่าวว่า สำหรับการนำเสนอหลักของตำบลปุโรง คือ การเชื่อมโยงเครือข่ายตำบลอื่นที่ไม่ใช่เป้าหมายหลัก แต่เราโยงเครือข่ายทั้ง 3 ตำบลให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน เพื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่ได้มีโอกาสท่องเที่ยวอย่างครอบคลุมทั้งหมดทั้ง 4 ตำบล ส่วนไฮไลท์อยู่ที่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปอำเภอเบตง ต้องผ่านเส้นทาง 410 ถือเป็นความโชคดีของอำเภอกรงปินัง ที่จะได้ให้นักท่องเที่ยวแวะชม อำเภอกรงปินัง ที่มีสินค้า OTOP ในระดับ 3-5 ดาว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แวะและสัมผัสกับวิถีของกลุ่ม OTOP ได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่แวะมาก็จะสามารถชม ชิม และดูกรรมวิธีการผลิตของกลุ่มได้ มีการจัดทำหมวกกะปิเยาะและว่าวบูลัน โดยลวดลายบนกะปิเยาะ ก็เป็นการคิดค้นโดยชาวบ้านที่มีการรวมกลุ่มกันช่วยกันออกแบบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้อุดหนุนและซื้อเป็นของฝาก ส่วนอีกอย่างหนึ่งของตำบลสะเอะ ก็คือว่าวบูลันสามารถที่จะซื้อทำเป็นของฝาก ซึ่งเราสามารถให้นักท่องเที่ยวได้ดูกรรมวิธีและการผลิตได้ อีกทั้ง สามารถที่จะต่อยอด OTOP ในระดับไทยแลนด์ 4.0

 

————————–