วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2563

สมช.ย้ำ การแก้ไขปัญหาใต้ต้องโปร่งใส ส่วนพูดคุยสันติสุขมารามาตานี รอท่าทีจากทางมาเลเซีย

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ระบุ การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ต้องโปร่งใส ส่วนพูดคุยสันติสุขมารามาตานี ต้องรอท่าทีจากทางมาเลเซียก่อน

เมื่อ 18 มิ.ย.61 พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาชายแดนใต้ ว่า ในที่ประชุมเน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการชายแดน เพื่อช่วยลดความเสี่ยง ทั้งในเรื่องปัญหายาเสพติด การเคลื่อนย้ายคน และการก่อวินาศกรรม รวมถึงการใช้งบประมาณที่ต้องทำอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่วนเรื่องการประกาศพื้นที่ความมั่นคงและสถานการณ์ฉุกเฉิน ขณะนี้กำลังพิจารณาปรับลดในส่วนของพื้นที่ให้น้อยลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการปรับลดไปแล้วในพื้นที่เบตง จังหวัดยะลา

พลเอก วัลลภ ยังกล่าวถึงการพูดคุยสันติสุข มารามาตานี  ขณะนี้ต้องรอความชัดเจนจากทางการมาเลเซีย ซึ่งทางประเทศมาเลเซีย เพิ่งเปลี่ยนผ่านรัฐบาลชุดใหม่ ต้องรอดูท่าที ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนบุคคลที่จะเป็นผ่านอำนวยความสะดวกในการพูดคุยในครั้งนี้หรือไม่ พร้อมยืนยันว่า ไทยยังมีท่าทีเช่นเดิม และที่ผ่านมาทางการไทยและมาเลเซีย ยังคงช่วยเหลือกันมาโดยตลอด.

 

 

—————————-