วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

สันติสุข สร้างยิ้ม เปิดพื้นที่สร้างคลื่นลูกใหม่ เสริมทักษะกระบอกเสียงให้เยาวชนชายแดนใต้

02 ก.ค. 2018
501

หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข เปิดพื้นที่สร้างคลื่นลูกใหม่ เสริมทักษะกระบอกเสียงให้เยาวชนชายแดนใต้ ที่ยะลา

หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จัดโครงการคลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนหรือเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะพื้นฐาน การเป็นผู้ประกาศและนักประชาสัมพันธ์ โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนที่ผ่านการอบรมได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในด้านการสร้างความเข้าใจ ระหว่างประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อสร้างสภาวะที่เกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่นำไปสู่ความยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ การเป็นผู้ประกาศและนักประชาสัมพันธ์, การฝึกการจัดรายการวิทยุ, การเขียนบทความออกอากาศทางวิทยุ และกิจกรรม Sweet Dream Yala “เราจะร่วมทำแต่สิ่งดีพัฒนายะลาบ้านเรา” นอกจากนี้ยังจะได้ร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติคือการฝึกการออกอากาศของสถานีวิทยุทักษินสัมพันธ์ อีกด้วย โดยมี พันเอก อิศเรศ พุ่มมาก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้น 100 คน

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข กล่าวว่า หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข มีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้าใจ ในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยหน่วยได้เข้าไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียน รวมถึงปลูกฝังแนวความคิด ในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำหรับโครงการคลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้ เป็นโครงการที่หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขได้ริเริ่มขึ้น เพื่อที่จะให้นักเรียนจะได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง และเปิดโอกาสให้ทำหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ ให้กับทางโรงเรียนหมู่บ้าน และชุมชนต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ การฝึกอบรมตามแผนที่กำหนดแล้ว เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมขอพร นั่งสมาธิตั้งจิต อฐิษฐาน เพื่อส่งกำลังใจถึงทีมหมู่ป่าอาคาเดมี และโค้ช ทั้ง 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง นางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายอยู่ในขณะนี้ พร้อมทั้งได้เขียนข้อความ ทั้งภาษาไทย ภาษามลายู ส่งใจไปให้ทีมนักฟุตบอล ทีมหมู่ป่าอาคาเดมี และโค้ช ทั้ง 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ภายในถ้ำ ขอให้ทุกคนรอดปลอดภัย และกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวโดยเร็ววัน

 

 

 

————————