สถานการณ์ชายแดนใต้ » หน่วยความมั่นคงยะลาร่วมปรับแผนป้องกันเหตุระเบิดซ้ำในสวนยาง

หน่วยความมั่นคงยะลาร่วมปรับแผนป้องกันเหตุระเบิดซ้ำในสวนยาง

6 กรกฎาคม 2018
524   0

เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงชายแดนใต้ร่วมกันวางมาตรการ รปภ.ชาวสวนยาง หลังในพื้นที่ จ.ยะลา ชาวสวนยางโดนระเบิดบาดเจ็บ

วันที่ 6 ก.ค.61 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดยะลาในห้วงที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนั้น ทางจังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยความมั่นคงและผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

โดยให้ ศปก.อำเภอ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูลพื้นที่ของชุมชนไทยพุทธ และพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุ พร้อมจัดทำแผนรักษาความปลอดภัย การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ จัดให้มีระบบติดต่อสื่อสารของหน่วยในพื้นที่ตั้งแต่ระดับชุมชน โดยให้ผู้นำชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจากเหตุระเบิด และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ให้ทุกฝ่ายจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่สวนยางที่ผ่านมา

รวมถึงทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยของชุมชนที่มีอยู่ พิจารณาถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจและสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ ส่วนในอำเภอที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ ให้เตรียมความพร้อมระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมทั้งตรวจตราพื้นที่เสี่ยง จัดตั้งทีมจรยุทธ 3 ฝ่าย เพื่อป้องกันเหตุ และให้ กอ.รมน.จังหวัดยะลา รวบรวมข้อมูลตามที่ ศปก.อำเภอ ได้จัดทำแผนตรวจเยี่ยม เพื่อให้คำแนะนำและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจชุมชนไทยพุทธ ตลอดจนให้คำแนะนำในการเตรียมการป้องกันการเกิดเหตุ สร้างขวัญกำลังใจประชาชน

 

———————