วันอาทิตย์, 7 มิถุนายน 2563

ตร.ยะลาร่วมปรับปรุงทาสีกำแพงรั้วมัสยิดฯ และวัดในพื้นที่

ตำรวจยะลา ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ปรับปรุงทาสีกำแพงรั้วมัสยิดฯ วัดในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ (17 ก.ค. 61) ที่บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา นำประชาชนจิตอาสา จำนวน 120 คน จัดทำกิจกรรมจิตอาสา ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน หรือสถานที่สาธารณะทั่วไป ในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยการดำเนินกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงทาสีกำแพงรั้วมัสยิด เพื่อเป็นการปรับปรุง บำรุงรักษาไว้ เพื่อสาธารณประโยชน์

ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการสำรวจสถานที่สาธารณะชุมชนฯ แล้ว พบว่า มัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา (มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์) และวัดเวฬุวัน จังหวัดยะลา เป็นสถานที่ที่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาร่วมใช้ประโยชน์ เพื่อประกอบศาสนกิจอยู่เป็นประจำ และกำแพงรั้วมีความทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงเห็นควรทำการปรับปรุงทาสีกำแพงรั้วมัสยิดฯ วัดฯ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล ที่ 10 อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีบนฐานความดี และมีเป้าหมายที่ดีงาม เพื่อคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม.

 

 

——————————-