วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.10

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ที่ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มมวลชน กำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และครอบครัว เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

โอกาสนี้ พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จากนั้นในเวลา 07.20 น.แม่ทัพภาคที่ 4 นำนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยกลุ่มมวลชน กล่าวถวายพระพรชัยมงคล  ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่เข้าร่วมพิธี ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ดังจะเห็นได้จากโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ที่พระองค์ทรงมีกระแสรับสั่งให้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชน การจัดกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคี ของคนในชาติ ให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันจะสร้างความร่มเย็นเป็นสุข มั่นคงไพบูลย์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป

 

 

——————–