บทความ » การสร้างความร่วมมือในการต่อสู้กับภัยแทรกซ้อนต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน

การสร้างความร่วมมือในการต่อสู้กับภัยแทรกซ้อนต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน

1 สิงหาคม 2018
1082   0

ปัญหาภัยแทรกซ้อนด้านยาเสพติดเกิดขึ้นและดำรงอยู่กับสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง และดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการก่อเหตุรุนแรงและภัยแทรกซ้อนด้านยาเสพติดมีทิศทางเดียวกันในการบ่อนทำลายความมั่นคงและทรัพยากรมนุษย์ในดินแดนแห่งนี้

การดำรงอยู่ของภัยแทรกซ้อนด้านยาเสพติดที่ค่อนข้างจะยั่งยืนและไม่หมดไปง่ายๆนั้น เนื่องจากมันเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรและมีความต่อเนื่องโดยเริ่มจากมีผู้ต้องการเสพยาเสพติด จากนั้นมีผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยและรายใหญ่ และนำความต้องการไปสู่ผู้ผลิตโดยกระบวนการนี้ทุกขั้นตอน ทำให้เกิดรายได้มหาศาลซึ่งทำให้ทุกคนที่อยู่ในกระบวนการไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ กล่าวคือ ผู้เสพมีความสุขกับการเสพยาเสพติด ผู้ค้ารายย่อยและรายใหญ่มีความสุขกับการมีรายได้จากการจำหน่าย และผู้ผลิตมีความสุขมากกว่าใคร เนื่องจากได้รับผลประโยชน์มหาศาลเป็นสิ่งตอบแทน

การสร้างความร่วมมือในการต่อสู้กับภัยแทรกซ้อนด้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน คือ การทำลายความต่อเนื่องของวงจรอุบาทว์โดยต้องเริ่มต้นจากผู้เสพก่อนด้วยการทำลายความสุขของตนเองจากการเสพยาเสพติด และหันมาสร้างความสุขอื่นขึ้นมาทดแทน โดยแนวทางหนึ่งซึ่งอาจได้ผล คือ การเข้าหาคำสอนและปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด เช่น ในแนวทางพุทธศาสนา ต้องอโหสิกรรมให้กับตนเอง ยกตัวอย่างเช่น การอโหสิกรรมให้กับผู้อื่นจะทำให้วงจรของการแก้แค้นหรือการสร้างกรรมอื่นสิ้นสุดลงหรือแนวทางศาสนาอื่นต้องเชื่อมั่นว่าหากเลิกยาเสพติดพระผู้เป็นเจ้าจะอภัยบาปให้เรา กล่าวคือจะเกิดวงจรความสุขอื่นทดแทนคือการเลิกยาเสพติดด้วยการอโหสิกรรม/พระผู้เป็นเจ้าอภัยบาปให้เราและเราจะผลิตชีวิตใหม่และเป็นตัวของตัวเองได้อย่างยั่งยืนซึ่งเมื่อเรามีความเข้มแข็งแล้วก็จะสามารถจูงใจหรือชักชวนให้คนรอบข้างร่วมก้าวไปกับเราได้อย่างยั่งยืนในสังคมที่อาศัยอยู่ (โปรดติดตามตอนต่อไป)