วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารูแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารูเปิดพื้นที่ให้เยี่ยมชมวัตถุโบราณ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ทีมงานศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารู ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมี นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมูลียอ เจ้าของพิพิธภัณฑ์ พร้อมด้วย นางซัมซีเยาะห์ ดาโอ๊ะมูลียอ ภัณฑ์รักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ และบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาพร้อมพาเยี่ยมชมวัตถุโบราณต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์

สำหรับพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารูหรือ musium budaya kotabaru เป็นพิพิธภัณฑ์จัดก่อสร้างโดยครอบครัวดาโต๊ะมูลียอ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโอท็อป นวัตวิถี ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นแห่งใหม่ในพื้นที่และร่วมกันอนุรักษ์เมืองเก่าโกตาบารู เป็นอนุสรณ์เมืองเก่าสองแผ่นดินในฐานะเป็นอัญมณีแห่งวัฒนธรรมที่เคยรุ่งเรืองมาในอดีตโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อาศัยพื้นที่เล็กๆภายในบ้านดาโอ๊ะมูลียอ จัดแสดงมุมเรียนรู้วิถีชีวิต และวัตถุโบราณต่างๆออกเป็นส่วนต่างๆได้แก่ เรือนต่วนจรือนิห์ หลวงศรีราชาบดินทร์ เป็นเรือนรับรองและแนะนำพิพิธภัณฑ์, ศาลาลงซัน เป็นมุมเรียนรู้ครัวจำลองแบบวีถีดั่งเดิม, ศาลาซูงาโต๊ะนิ เป็นมุมจัดแสดงวัตถุพื้นบ้านในท้องถิ่น, เรือนโกตารามัย เป็นมุมเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองโกตาบารู และสวนรัตนภักดี เป็นมุมเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าโกตาบารู ซึ่งทั้ง 5 มุมเรียนรู้นี้จัดแสดงด้วยวัตถุโบราณของจริง ภาพถ่าย เอกสารเก่า ภาพวาด และของจำลอง โดยบอรด์นิทรรศการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการศึกษาและค้นคว้าอย่างถี่ถ้วน

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างด้วยงบประมาณส่วนตัว เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก ซึ่งคาดว่าจะมีการพัฒนางานต่อไปในอนาคต โดยทางพิพิธภัณฑ์มุ้งเน้นที่จะให้เยาวชนในท้องถิ่นเห็นถึงความสำคัญถึงประวัติศาสตร์ และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง นำความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ หากผู้ใดสนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ใน เวลา 09.30-12.00 น. ทุกวัน เว้นวันศุกร์-วันเสาร์ หรือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ โทร 081-963-5824 (สว. ต่วน), 086-957-5071 (อ.ซัมซีเยาะห์)

เครดิต:ทีมงานศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า