บทความ » แนวทางสันติวิธี”พาคนกลับบ้าน” โจรใต้ใจทราม”พาคนไปตาย”

แนวทางสันติวิธี”พาคนกลับบ้าน” โจรใต้ใจทราม”พาคนไปตาย”

28 สิงหาคม 2018
926   0

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางยุติความรุนแรงตามแนวทางสันติวิธี ถือเป็นเรื่องดีของการแก้ไขปัญหา และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีความคิดเห็นต่าง ผู้หลงผิดหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการก่อเหตุรุนแรงโดยไม่เจตนา ได้ออกมาแสดงตนต่อภาครัฐเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมบนพื้นฐานความถูกต้องของกฎหมาย ซึ่งหากไม่เกิดการพูดคุยหรือไม่เปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิด ผู้หลงผิดตามคำยุยง หรือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยไม่เจตนา ได้มีโอกาสออกมาแสดงตนแสดงความคิดเห็นต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธีแล้ว ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะไม่มีวันจบสิ้น 

ความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีมาโดยตลอด ไม่ว่าจะมีโครงการกี่โครงการในการช่วยเหลือ โดยเฉพาะ โครงการพาคนกลับบ้าน ของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. การรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้บ้าน หันหน้ามาพูดคุยเจรจา แทนการใช้กำลังในการแก้ไขปัญหา การเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่มีคดีความมั่นคงเข้ามารายงานตัว เพื่อต้องการสร้างความมั่นใจให้แก่เครือญาติ ให้หันกลับมาต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม ไม่ต้องคอยหลบหนี กลับมาอยู่กับครอบครัวและ เข้ามาร่วมกันพัฒนาชุมชน และอยู่ร่วมกันในสังคมให้เกิดสันติสุขร่วมกัน

ซึ่งต่างจากโครงการพาคนไปตายของ กลุ่ม BRN นอกจากจะสร้างความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังต้องมาเสี่ยงการเสียชีวิตโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จากการกระทำของกลุ่มขบวนการที่หลอกล่อให้เยาวชนคนในพื้นที่เข้าร่วมขบวนการและทำการก่อเหตุจนเกิดความสูญเสีย ดังเช่น กรณีปะทะโจรใต้เสียชีวิตที่ผ่านมา  เนื่องจากไม่ยอมมอบตัวและไม่ยอมเชื่อฟังผู้นำศาสนาที่เกลี่ยกล่อมให้มอบตัว สุดท้ายก็ต้องเสียชีวิต นี้ถ้ามอบตัวหรือเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านก็ไม่ต้องมารับชะตากรรมแบบนี้ มีอีกหลายชีวิตที่หลงผิดเข้าร่วมกับกลุ่มขบวนการ จนนำไปสู่ความสู่ความสูญเสียที่ไร้ความรับผิดชอบของกลุ่มขบวนการ BRN

 

 

เราสามารถที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินเองได้ โดยที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี มีปัญญาแยกแยะว่า อันไหนดี อันไหนชั่ว มีจิตสำนึกต่อการกระทำของตนเองว่าสร้างความเดือนร้อนต่อใครบ้าง ดังเช่น ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงหลายคนที่ หลบหนีกว่า 10 ปี ยังเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านเลย แล้วกลุ่มเยาวชนที่หลงเชื่อในคำหลอกลวงที่ผิดๆ ในพื้นที่ละ ควรเปลี่ยนความคิดร่วมโครงการพาคนกลับบ้านหรือเข้าร่วมโครงการพาคนไปตายของกลุ่มขบวนการ ? หรือจะทนหลบหนีตลอดทั่งชีวิต.

 

 

———————–