ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ » “นางฟ้า ไข่เค็ม” ส่งไทย-มาเล สร้างรายได้สู่ชุมชน

“นางฟ้า ไข่เค็ม” ส่งไทย-มาเล สร้างรายได้สู่ชุมชน

6 กันยายน 2018
432   0

ยะลา – สตรียะหา จังหวัดยะลา รวมกลุ่มแปรรูป “นางฟ้า ไข่เค็ม” ส่งขายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้-มาเลเซีย สร้างรายได้สู่ชุมชน

กลุ่ม “นางฟ้า ไข่เค็ม” อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้นำผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนมาแปรรูปเป็นไข่เค็ม สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยจุดเริ่มต้นของกลุ่ม คือ นางนภาพร กูดือราแม ประธานกลุ่ม ได้รวมกลุ่มแม่บ้านในชุมชนเทศบาลตำบลยะหา ประมาณ 10 คน ใช้เงินลงทุนร่วมกัน คนละ 300 บาท เป็นทุนในการทำไข่เค็ม โดยการนำไข่เป็ดที่มีในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น มีการคิดค้นและพัฒนาสูตรไข่เค็มมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันทางกลุ่ม แปรรูปไข่เค็ม 3 สูตร คือ ไข่เค็มใบเตย ไข่เค็มตะไคร้ และไข่เค็มแกลบ และในขณะนี้กำลังมีการพัฒนาไข่เค็มสูตรต้มยำเพิ่มเติมอีกหนึ่งสูตร คาดว่าจะวางจำหน่ายในไม่ช้านี้ ในส่วนช่องทางการตลาด กลุ่ม “นางฟ้า ไข่เค็ม” ได้นำผลิตภัณฑ์ออกวางจำหน่ายตามงาน OTOP ต่าง ๆ ภายในจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดถึงส่งขายไปยังประเทศมาเลเซียตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ ซึ่งสามารถสร้างงานและรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้เป็นอย่างดี

นางนภาพร กูดืราแม ประธานกลุ่ม เปิดเผยถึงที่มาของชื่อ กลุ่ม “นางฟ้า ไข่เค็ม” ว่า ได้มองเห็นถึงความสวยงามของสตรีในท้องถิ่น ที่ไม่ใช่แค่ความงามจากรูปลักษณ์ภายนอก หากแต่คือความงามจากภายใน รวมถึงความสามารถที่มีของสตรีท้องถิ่นชายแดนใต้ ซึ่งตนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้สร้างกลุ่ม “นางฟ้า ไข่เค็ม” ขึ้นมาตลอด 1 ปีที่ผ่านมา สมาชิกทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาต่อยอดสูตรไข่เค็ม ตลอดถึงบรรจุภัณฑ์ที่กำลังจะปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตทางกลุ่มมีเป้าหมายที่จะจัดทำผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

 

 

———————-