สังคม » ไทยมุสลิมช่วยสร้างกุฎิวัดที่ปัตตานี ฟื้นการอยู่ร่วมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

ไทยมุสลิมช่วยสร้างกุฎิวัดที่ปัตตานี ฟื้นการอยู่ร่วมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

14 ตุลาคม 2018
641   0

พาไปชมภาพของความสามัคคีของคนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ที่ช่วยกันสร้างกุฏิพระที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมช่วยกันอย่างไม่แบ่งแยกศาสนา ซึ่งหลังจากนี้ พระอาจารย์เรวัต ถิรสัทโธ เจ้าอาวาสและชาวบ้านในพื้นที่ต่างเชื่อและหวังว่าการมาจำพรรษาของท่าน ณ วัดแห่งนี้ จะเป็นส่วนช่วยในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านต่างศาสนาให้กลับมาใช้ชีวิตและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความรักความสามัคคี

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 ภาพของความร่วมมือของพี่น้องไทยพุทธและมุสลิมที่ต่างอาสาช่วยกันสร้างกุฎิและอาคารชั่วคราวที่วัดเทพนิมิต อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ออกแรงช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างขมักเขม้นเพื่อให้ทันการจัดงานบุญใหญ่และเตรียมการต้อนรับเจ้าอาวาสรูปใหม่ที่จะมีขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวบ้านต่างศาสนาในพื้นที่

ชาวบ้านไทยพุทธและมุสลิมต่างรู้สึกดีใจที่ทางวัดจะได้ต้อนรับเจ้าอาวาสรูปใหม่ซึ่งเป็นพระที่พวกเค้าให้ความเคารพ มีพระภิกษุสงฆ์มาจำพรรษาทำให้วัดกลับมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธอีกครั้งหลังจากถูกทิ้งร้างจากสถานการณ์ความสงบมานานถึง 2 ปี

พระอาจารย์เรวัต ถิรสัทโธ เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต ได้กล่าวว่าเมื่อพี่น้องมุสลิมได้ยินข่าวว่าท่านจะมาอยู่ที่วัดนี้ต่างคนต่างมาดูกุฎิรับไม่ได้ที่จะต้องอยู่ในกุฎิที่ผุๆ พังๆ จึงเสนอตัวมาช่วยเหลือด้วยความเชื่อมั่นในตัวบุคคล ไม่ได้เชื่อมั่นในหลักการศาสนา ไม่ได้เป็นเรื่องศีลธรรม วัฒนธรรม แต่แสดงออกถึงความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกลมเกลียวกัน

นายซูลกิฟลี ดอเลาะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ได้กล่าวว่า เป็นการให้ความช่วยเหลือพี่น้องไทยพุทธมุสลิม เราคือพี่น้องกัน ดั้งเดิมเราเคยอยู่ด้วยกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ณ วันนี้บ้านเมืองเราต้องการความร่วมมือตรงนี้อีกครั้ง

“ท่านเวาะ” หรือ พระอาจารย์เรวัต ถิรสัทโธ เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตซึ่งบวชมานานกว่า 30 พรรษาและเดินทางธุดงค์จำพรรษาหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เล่าให้ฟังว่าในอดีตภาพการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนต่างศาสนาเป็นภาพที่ชินตา ชาวไทยพุทธร่วมงานของชาวไทยมุสลิม และชาวไทยมุสลิมช่วยเหลืองานของชาวไทยพุทธอย่างไม่แบ่งแยก แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบมีความพยายามทำให้เกิดความแตกแยก จึงอยากให้ทุกศาสนา ทุกฝ่ายใช้สติในการคิดทบทวนสร้างสังคมที่มีความสงบสุขกลับมาอีกครั้ง

พระอาจารย์เรวัต ถิรสัทโธ ยังได้ฝากข้อคิด อยากให้เป็นเหมือนเก่ากลับไปมองเมื่อวานเราอยู่ด้วยกันมาดีๆ ไม่เคยมีการยิงกันในมัสยิด ไม่เคยยิงกันในวัด ไม่มีการฆ่าพระ ฆ่าครู เผาโรงเรียน ไม่มีใครไปยิงคนที่กำลังละหมาดในมัสยิด ให้กลับไปมองการอยู่อย่างสามัคคีอยู่กันอย่างไร!!

นายธีรศักดิ์ จัลวรรณา กำนันตำบลท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี รู้สึกยินดีที่ท่าเวาะ (พระอาจารย์เรวัต) มาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการอยู่ร่วมพหุวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น

วัดเทพนิมิต หรือวัดกลาง ตามประวัติเป็นวัดเก่าแก่สร้างในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ หรือราวปี 2406 เป็นสถานที่รวมใจของพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่มายาวนาน แต่หลังจากเกิเหตุการณ์ความไม่สงบทำให้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาชาวไทยพุทธบางส่วนต้องย้ายออกนอกพื้นที่ วัดจึงตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนชาวไทยมุสลิม