สังคม » แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีทำบุญทักษิณานุปธานให้กับอดีตเจ้าอาวาส วัดเทพนิมิตร อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีทำบุญทักษิณานุปธานให้กับอดีตเจ้าอาวาส วัดเทพนิมิตร อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี

14 ตุลาคม 2018
305   0

วัดเทพนิมิตเดิมชื่อวัดบ้านกลาง เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอปะนาเระ โดยระยะเวลาการสร้างวัดแห่งนี้ ไม่ปรากฏแน่ชัด อุโบสถหลังปัจจุบันนี้สร้างขึ้นราวสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพ่อท่านศรีแก้ว ต่อมาพ่อท่านศรีแก้วมรณภาพ พระอาจารย์หัวมวย กับอาจารย์จุ้ยช่วยกันสร้างต่อ แต่ท่านทั้งสองออกธุดงค์เสียก่อน พระอธิการสุกจึงรับดำเนินต่อมาจนแล้วเสร็จ โดยให้นายจันทร์ มาเขียนภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถ ซึ่งเขียนด้วยสีฝุ่นเรื่องพุทธประวัติ ทศชาติชาดก และภาพในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ โดยมีจารึกประกอบภาพกิจกรรมตอน 1 ระบุว่า “จารึกไว้เมื่อจุลศักราช 1225 ปีกุนเบญจศก” (พ.ศ 2406) ซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัดเทพนิมิต ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 09.50 น. ที่ วัด เทพนิมิตร (วัดบ้านกลาง) หมู่ที่5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญทักษิณานุปทานให้กับอดีตเจ้าอาวาส วัดเทพนิมิตร (วัดบ้านกลาง) โดยมี พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล/ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการ  จังหวัดปัตตานีส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นพิธีการทำบุญทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตเจ้าอาวาส วัดเทพนิมิตร (วัดบ้านกลาง) ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี อีกทั้งยังแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งภายในงานมีพี่น้องพุทธศาสนิกชนเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วยพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ต่างช่วยกันจัดเตรียมอาหารคาวหวานเพื่อเลี้ยงพระสงฆ์และแจกจ่ายแก่พี่น้องพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ นำมาซึ่งความสุข และความสามัคคี ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ