บทความ » “ดุซงญอ” พื้นที่พหุวัฒนธรรม อิสลาม พุทธ จีน

“ดุซงญอ” พื้นที่พหุวัฒนธรรม อิสลาม พุทธ จีน

15 ตุลาคม 2018
3821   0

ท่ามกลางขุนเขาและพรรณไม้เขียวชอุ่มสุดชายแดนใต้จังหวัดนราธิวาส มีหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง ซึ่งแม้ประชาชนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม หากทว่าความสัมพันธ์กับผู้นับถือศาสนาพุทธ และคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นคนต่างศาสนิกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน กลับเต็มไปด้วยภาพของความรัก ความผูกพัน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอมา ตราบกระทั่งทุกวันนี้

ดุซงญอ มาจากคำสองคำคือ ‘ดุซง’ ซึ่งหมายถึง ‘สวน’ และคำว่า ‘ญอ’ หมายถึง ‘ท่าน’ ท่านในที่นี้หมายถึงเจ้าพระยาเมืองระแงะ ดุซงญอ หมายถึง สวนของเจ้าพระยาเมืองระแงะ

แม้สถานที่แห่งนี้จะเคยเกิดเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2491 ซึ่งถูกเรียกขานกันต่อมาว่า ‘สงครามดุซงญอ’ หรือ ‘ปือแฤ ดูซงญอ’ หรือ ‘กบฏดุซงญอ’ จนกลายเป็น ‘ฝันร้าย’ ของผู้คนมากมาย กระทั่งถูกตอกย้ำด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายปีมานี้ แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ปี ไม่ว่าผู้คนหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าไปกี่ยุคสมัย แต่ความรู้สึกแห่งความเป็นพี่เป็นน้อง เป็นญาติสนิทมิตรสหาย ยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็น พุทธ-มุสลิม-จีน

หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในอ้อมโอบของเทือกเขาสันกาลาคีรี และเทือกเขาบูโด ที่ร้อยรัดความรัก ความหลัง ความผูกพัน ของเราให้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว มีชื่อเรียกขานกันว่า ” ดุซงญอ “

 

 

—————————