ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ » “บ้านน้ำบ่อ”ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด…

“บ้านน้ำบ่อ”ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด…

19 ตุลาคม 2018
869   0

เสียงคลื่นจากทะเลที่ซัดเข้าฝั่งอย่างเอื่อย ๆ เสียงลมทะเลหวิว ๆ ที่ทำให้ตัวเหนียว แสงแดดยามเช้าที่สะท้อนกับผิวน้ำทะเล และเรือหนึ่งลำที่ค่อย ๆ มุ่งหน้าออกจากชายฝั่งอย่างเอื่อย ๆ ไม่รีบร้อน….ที่นี้บ้านน้ำบ่อ

ตำบลน้ำบ่อ เดิมเป็นหมู่บ้านในตำบลพ่อมิ่ง ต่อมาทางราชการได้แยกพื้นที่การปกครองมาจัดตั้งเป็นตำบลน้ำบ่อ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ชาวบ้านประกอบอาชีพประมง เกษตรกรรม รับจ้างและอาศัยชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีความสุข โดยไม่การแบ่งแยกทางศาสนา เนื่องจากพื้นที่บ้าน้ำบ่อติดทะเลทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากท่องทะเลที่ชื่อเสียง โดยเฉพาะน้ำบูดูแท้ ทำจากปลาใส้ตัน ที่มีการส่งออกไปยังนอกประเทศด้วย

สำหรับปะนาเระ” เป็นภาษามลายูปัตตานีซึ่งมีที่มาจากคำว่า “ปาตา” แปลว่า หาด และคำว่า “ตาเระ” แปลว่าอวนลากปลา เมื่อนำมารวมกันเป็น ปาตาตาเระ จึงหมายถึงหาดที่ตากอวน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาวประมงทางภาคใต้ ต่อมาคำว่าปาตาตาเระเมื่อใช้นาน ๆ ก็กร่อนเป็น ปะนาเระ และเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานี รวมไปถึงบ้านน้ำบ่อถือเป็นอำเภอหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ แม้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ้างเป็นบางครั้ง แต่ชาวบ้านพื้นที่ก็ยังคงใช้ชีวิตปกติสุขไม่ต่างจากเดิมเลย

คนในพื้นที่หากนึกถึงที่จะไปเที่ยวทะเลตำบลน้ำบ่อถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทุกคนยังนึกถึงหาดทรายสีขาว ทะเลสีเขียวมรกตฝั่งอ่าวไทย ท้องนาที่เขียวขจี ภูเขาสูงน้อยใหญ่ ปลายด้ามขวานชายแดนไทย ดินแดนแห่งลังกาสุกะ ที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตแบบชาวประมงพื้นบ้าน การทำไร่ทำสวน และการดำรงชีวิตของผู้คนแบบเรียบง่าย เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ผสานความแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธ และอิสลาม ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ได้อย่างกลมกลืน ผู้คนอยู่ร่วมกันแบบการพึ่งพาอาศัยกันเสมือนพี่น้อง  

สำหรับการเดินทางสามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลได้สองทาง ตามทางหลวงหมายเลขและระยะทางจากที่ว่าการอำเภอปะนาเระ มุ่งหน้าสู่ทางหลวงหมายเลขประมาณ 14 กม.หรือจากที่ว่าการอำเภอสายบบุรีเป็นระยะทาง 14 กม.

 

 

 

———————————————————–

ขอบคุณภาพสวยๆจาก nabavee