วันอาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2563

จัดยิ่งใหญ่!! “งานดะวะห์โลก” คาด 2 แสนคนเข้าร่วม ภาครัฐและเอกชน ร่วมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ หวังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดยะลา

กิจกรรมมดะวะห์โลกที่มัรกัสตาเซะ ยะลา ผลตอบรับเกินคาด ชาวมุสลิมเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 150,000 คน คาดอาจถึง 200,000 คน ภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนเต็มที่ หวังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดยะลาและประเทศไทยต่อสายตาชาวโลก รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดี นำไปสู่การเกิดความสันติสุขอย่างแท้จริง

          เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผู้ประสงค์เข้าร่วมศาสนพิธี (อิสตีมะฮ์) ดะวะห์โลก ทั้งในและต่างประเทศต่างทยอยเดินทางเข้าที่พัก กว่า 2,000 ไร่ ที่มัรกัสตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ด้วยรถไฟ รถบัสและรถส่วนตัว กว่า 150,000 คน เพื่อร่วมตัวศึกษาแนวทางศาสนาที่ถูกต้องจากอูลามะห์ (ผู้รู้) หลากหลายประเทศ และเพื่อนำแนวทางที่ถูกต้องมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน พร้อมเผยแพร่ศาสนาอิสลามทั่วโลก โดยมีดะวะห์จิตอาสาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 400 คน เป็นผู้อำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง การรักษาความปลอดภัยทั้งในบริเวณที่พักและประตูทางเข้าออก สถานที่พัก ห้องน้ำ และสถานที่จอดรถ อูลามะห์จะเริ่มบรรยายเรื่องศาสนา ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม และจะสิ้นสุดกิจกรรมในวันที่ 22 ตุลาคม 2561

          หัวหน้ารักษาความปลอดภัย มัรกัสตาเซะ ตำบลตาเซะ กล่าวว่า ขณะนี้ ผู้ที่เดินทางเข้าร่วมศาสนพิธีดะวะห์โลก แบ่งเป็นคนไทย 95 เปอร์เซ็นต์ และคนต่างชาติอีก 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าจะมีดะวะห์จากทั่วทุกมุมโลก ทยอยเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมจนถึงช่วงเย็นของวันที่ 20 ตุลาคม โดยทีมงานมีการจัดสถานที่พักอาศัย แบ่งเป็นโซนคนไทย และต่างชาติ มีแพทย์จากโรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลกรงปินัง และโรงพยาบาลรามัน ช่วยดูแลเมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วยไข้

          ด้าน นายยิ่งยศ เกื้อก่อยอด นายสถานีตาเซะ กล่าวถึงจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดะวะห์โลกที่ใช้บริการรถไฟว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย มีหนังสืออนุมัติให้รถไฟสายยาว กรุงเทพ-สุไหงโกลก และสาย กรุงเทพ-ยะลา หยุดพิเศษในช่วงที่มีกิจกรรมดะวะห์โลก โดยในช่วงวันที่ 18-19 ตุลาคมที่ผ่านมา มีดะวะห์ที่ใช้บริการและประสงค์ลงปลายทางที่สถานีตาเซะ กว่า 15,000 คน ทั้งประเภทขบวนรถด่วน รถด่วนพิเศษ และขบวนรถท้องถิ่น อีกทั้ง ทางสถานียังเปิดเส้นทางผ่าน กว้าง 6 เมตรชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้โดยสารสามารถเดินเท้าเข้าสู่ที่พักโดยไม่ต้องใช้บริการรถโดยสารด้วย

          นอกจากนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดยะลาและประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกที่มาร่วมงานดะวะห์โลกครั้งนี้ และเพิ่มความสะดวกกับผู้มาร่วมงาน ทางธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส นำรถโมบาย Krungthai on the move ซึ่งเป็นรถที่มีตู้ ATM เคลื่อนที่ และศูนย์ติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ Ais สาขายะลา ได้ติดตั้งสัญญาณครอบคลุมทุกพื้นที่ในงาน พร้อมให้บริการตลอดงานด้วย

           สำหรับมัรกัส หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ศูนย์ดะวะห์ ที่กำลังจะสร้างขึ้นในพื้นที่ตำบลตาเซะ จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ประกอบศาสนกิจของศาสนาอิสลาม นอกจากนั้น เป็นสถานที่เรียนรู้และเผยแพร่ศาสนา เนื่องจากในศูนย์ดะวะห์ ประกอบด้วย มัสยิด โรงเรียนสำหรับท่องจำอัลกุรอาน และเป็นพื้นที่เรียนรู้แนวทางศาสนา ฯลฯ

          กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องข้อบัญญัติทางศาสนาแล้ว ที่สำคัญคือการนำความรู้ทางศาสนาไปเผยแพร่และปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตที่อยู่ในภาวะปัจจุบันเพื่อกล่อมเกลาให้ลูกหลานเรารอดพ้นจากอบายมุขและสิ่งเลวร้ายทั้งปวง ถ้าเราสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปกล่อมเกลาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่หวาดระแวงซึ่งกันและกัน เชื่อมั่นว่าจะเกิดความสันติสุขอย่างแท้จริงได้ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ยังคงมีผู้ให้ความสนใจทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า จะมีมุสลิมสายดาวะห์ จากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานประมาณ 200,000 คน