วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

คอลีเยาะ หะหลี หญิงแกร่งแห่งควนโนรีสะท้อนมุมมองปัญหาชายแดนใต้

23 ต.ค. 2018
1797

คอรีเยาะ หะหลี แกนนำสตรีบ้านส้ม ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ผู้สูญเสียบิดาในเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษมุมมองภาพรวมต่อสถานการณ์ชายแดนใต้

คอลีเยาะ แกนนำสตรีเรียกร้องสันติภาพได้กล่าวถึงสถานการณ์ไฟใต้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ถือว่าสถานณ์ดีขึ้นมาก มีเหตุร้ายรายวันลดน้อยลง ถ้าให้เปรียบเทียบเป็นดั่งเช่นฝนตก มีทั้งเปียกบ้าง แห้งบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่หากทุกฝ่ายไม่ประมาท มีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแล้ว ทุกอย่างย่อมจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี

ในส่วนตัวแล้วขอฝากในเรื่องการมีส่วนร่วม การบูรณาการในการทำงานของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ  ส่วนการพูดคุยที่มีการเปลี่ยนหัวหน้าคณะพูดคุยท่านใหม่ พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขแทน  พลเอกอักษรา เกิดผล นั้นท่านมีประสบการณ์ในการดับไฟใต้เข้ามาดำเนินการพูดคุยกับฝ่ายกลุ่มก่อความไม่สงบ ต้องให้โอกาสกับท่านในการสานงานต่อในการทำงาน

แต่อย่าลืมเสียงของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นเสียงของคนส่วนใหญ่ เมื่อมีการพูดคุยกับกลุ่มคิดต่างจากรัฐคราใด สิ่งที่ชาวบ้านได้รับคือความรุนแรง มีการตั้งข้อสงสัยว่าคุยถูกตัวหรือเปล่า จนบางครั้งชาวบ้านหมดกำลังใจกับความหวังที่จะเห็นสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ มีการตั้งคำถามมากมาย เสียเวลาเปล่าในการพูดคุย คุยอยู่กับใคร แล้วได้อะไร คุยแล้วทำไมยังเกิดเหตุ คำถามเหล่านี้ มักจะถูกถามในการจัดเวทีเสวนาต่างๆ ในพื้นที่ โดยผู้ที่ตั้งคำถามส่วนใหญ่เป็นนักเคลื่อนไหว

หากจะประเมินการรับรู้ของชาวบ้านในชุมชน ในหมู่บ้านต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ ชาวบ้านไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำว่ารัฐกำลังทำอะไร ทุกคนยังใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติสุข ไม่รู้ด้วยซ้ำว่า มาราปาตานี คือคนกลุ่มไหน ชาวบ้านคิดอยู่เพียงอย่างเดียวอะไรที่ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวและมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเขาแล้วไม่ค่อยรับรู้ สิ่งไหนที่ทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะให้ความสำคัญในเรื่องนั้น เช่นชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องปากท้อง เดือดร้อนเรื่องการศึกษาของลูก คิดอย่างเดียวคือจะทำอย่างไรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ได้คิดอะไรที่ซับซ้อน ยิ่งในปัจจุบันด้วยแล้ว ปัญหายาเสพติด คือปัญหาใหญ่มากสำหรับคนในพื้นที่ แม่ทัพภาคที่ 4 ท่านใหม่ ได้ประกาศนโยบายเรื่องยาเสพติดเป็นงานเร่งด่วนที่จะทำ และเอาจริง เห็นผลจริงภายใน 3 เดือน นับว่าได้ใจชาวบ้านทุกคนต่างสนับสนุนซึ่งเป็นทุกข์ของชาวบ้านที่รอการแก้ปัญหามานาน ทุกข์ของชาวบ้านในเรื่องปัญหายาเสพติด คือทุกข์ของคนทั้งบ้าน ทุกข์ของชุมชน ทุกคนต่างเดือดร้อน เมื่อในชุมชนมีผู้ติดยาเสพติดย่อมมีโจรมีขโมย ขโมยทุกอย่างแม้กระทั่งมะพร้าว ต้นยาง ขี้ยาง

สุดท้าย คอลีเยาะ หะหลี หญิงแกร่งแห่งควนโนรีได้ฝากทิ้งท้ายเอาไว้ อย่าลืมพูดคุยกับคนในพื้นที่ให้มาก เพราะคนในพื้นที่คือเจ้าของบ้านตัวจริง ทุกวันนี้นี้เสี่ยงจริง เจ็บจริง ตายจริง ตราบใดคนในพื้นที่ยังคุยกันไม่รู้เรื่อง การพูดคุยกับคนข้างนอกย่อมไม่รู้เรื่องเหมือนกัน “สันติสุข” หรือ “สันติภาพ” ใครๆ ก็ต้องการและใฝ่ฝันหา แค่หันหน้ามาพูดคุยกัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธทำร้ายกัน การพูดคุยที่มีความจริงใจย่อมมีความมั่นใจต่อกัน แต่หากคุยไปสาดกระสุนปืนไป ใส่ชาวบ้านผู้ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ย่อมไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอน ฉะนั้นต่างฝ่ายต่างต้องมีความจริงใจในการพูดคุยเพื่อสร้างความมั่นใจ และได้รับการยอมรับจากประชาชน.

 

 

 

—————————-