การเมือง/มั่นคง » จนท.ฝ่ายความมั่นคงยะลา ร่วมซักซ้อมแผน รปภ.ครู ก่อนเปิดภาคเรียนเทอม 2

จนท.ฝ่ายความมั่นคงยะลา ร่วมซักซ้อมแผน รปภ.ครู ก่อนเปิดภาคเรียนเทอม 2

30 ตุลาคม 2018
418   0

เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่ จชต. พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษายะลา ร่วมซักซ้อมแผน รปภ.ครู ก่อนเปิดภาคเรียนเทอม 2

นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมทบทวนมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมือง รามัน กรงปินัง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบมาตรการรักษาความปลอดภัยครู และบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบถึงแนวปฏิบัติหากเกิดสถานการณ์ความรุนแรง ให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยกำลังที่รับผิดชอบ และเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบวิธีป้องกันอุทกภัย

การประชุมครั้งนี้ มีหัวหน้าหน่วยกำลังที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลา , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา , นายอำเภอเมืองยะลา , รามัน และกรงปินัง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 , ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 และ 41 , ผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองยะลา , รามัน , กรงปินัง , ลำใหม่ , โกตาบารู , สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ และท่าธง ท่านผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รวมทั้งสิ้น 140 คน เข้าร่วม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เน้นย้ำว่า การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นกลไกที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสถานศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้นำข้อมูลสำคัญไปเผยแพร่ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ ต่อไป และการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยเนื่องจากจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียงฝนตกมีปริมาณน้ำฝนมากระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มกราคม จึงทำให้เกิดอุทกภัยเป็นประจำกับโรงเรียนที่อยู่ใกล้แม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำปัตตานี

ซึ่งวันนี้ได้มีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา มาให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันอุทกภัยด้วย เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินทางราชการเสียหาย โดยผลการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และประชุมการเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัย ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาการรักษาความปลอดภัย วิธีการที่พวกท่าน ได้ปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัย และวิธีปฏิบัติหากเกิดอุทกภัยขึ้นที่โรงเรียน

 

 

 

————————