ทั่วไป » เฝ้าระวังเข้ม!! รพ.ยะลา พร้อมรับมือคุมมาตรการความปลอดภัยโรคหัดอย่างต่อเนื่อง

เฝ้าระวังเข้ม!! รพ.ยะลา พร้อมรับมือคุมมาตรการความปลอดภัยโรคหัดอย่างต่อเนื่อง

30 ตุลาคม 2018
138   0

รงพยาบาลยะลา พร้อมรับมือสถานการณ์ “ โรคหัด” เปิดจุดคัดกรอง คัดแยก ผู้ป่วย – พร้อมตึกผู้ป่วยเฉพาะ ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

วันที่ (29 ต.ค. 61) นพ.บรรยง เหล่าเจริญสุข. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา ระบุ หลังจาก ห้วงที่ผ่านมาในพื้นที่ จ.ยะลา ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคหัด จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 10 ราย ทางโรงพยาบาลยะลา ก็ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคหัด เนื่องจากผู้ป่วยโรคหัดส่วนหนึ่ง ต้องมานอนพักรักษาตัวที่ โรงพยาบาลยะลา ส่วนหนึ่งถ้าอาการไม่มาก ก็อาจจะพักฟื้นที่บ้าน

โดยทางโรงพยาบาลยะลา ได้จัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัด โดยจุดแรก จะเป็นอาคารผู้ป่วยนอก ซึ่งจะมีจุดคัดกรอง ผู้ป่วย เมื่อมีคนไข้มา จะมีพยาบาลคอยตรวจ คัดกรอง เบื้องต้น ถ้ามีไข้ ออกผื่น ต้องสงสัยก็จะไม่ให้เข้าไป ในพื้นที่ส่วนของคนไข้ทั่วไป จะให้ไปตรวจอีกจุดหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อกับบุคลากรในโรงพยาบาล และผู้ป่วยที่มารอตรวจรายอื่น

สำหรับผู้ป่วยหัดที่รุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ จะมีภาวะปอดบวม ในโรงพยาบาลบาลเอง ก็จะมีตึก ICU รองรับผู้ป่วยหนัก มีกุมารแพทย์ มีพยาบาล คอยดูแลรักษา ไม่ให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ที่ผ่านมา ก็สามารถรักษาผู้ป่วยได้จนคนไข้ดีขึ้นเกือบทุกราย ใน ICU ปัจจุบัน มีเด็กที่มีภาวะปอดบวม จากโรคหัด จำนวน 3 ราย ขณะนี้ ทุกรายอาการดีขึ้น อีกไม่นานก็สามารถย้ายมาอยู่ที่ห้องผู้ป่วยปกติได้ อีกจุดหนึ่งที่จะรองรับผู้ป่วยโรคหัด ก็จะมีตึกสำหรับผู้ป่วยโรคหัดโดยเฉพาะ คือ ตึกจงรักษ์ 2 ซึ่งเป็นจุดที่เสี่ยงน้อยที่สุด ไม่มีใครผ่านไปมา มีบุคลากร กุมารแพทย์ ดูแลเรื่องโรค และมีพยาบาล ไว้คอยดูแล

ยืนยันว่า ทางโรงพยาบาลยะลา มีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยโรคหัด โดยได้จัดระบบมาตรการดูแลรักษา ผู้ป่วยโรคหัด การบริการผู้ป่วย ไว้พร้อมรับมือกับโรคหัด โดยจะมีหลักสำคัญ คือ ให้ผู้ป่วยปลอดภัยหายจากโรค และไม่เสียชีวิต รวมทั้ง ให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยไม่ติดโรคจากผู้ป่วย จะพยายามทำให้ดีที่สุด ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ซึ่งขณะนี้ ระบบการส่งต่อผู้ป่วย จากโรงพยาบาลชุมชน มายังโรงพยาบาล ยะลา ก็จะมีความรวดเร็วขึ้น จนท.ทุกฝ่าย ก็มีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยได้ สามารถบริหารจัดการได้ เชื่อว่าอีกไม่นานสถานการณ์โรคหัดจะดีขึ้น ในส่วนของวัคซีนของทางโรงพยาบาลยะลา ขณะนี้ ทางโรงพยาบาล มีไม่เพียงพอ และได้สั่งซื้อเพิ่มเติม ไปแล้ว เพื่อให้เพียงพอกับการรองรับผู้ป่วยด้วยโรคหัดมี

ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในพื้นที่ จ.ยะลา นั้น พบผู้ป่วยสูงสุดคือ อ.ยะหา จำนวน 204 ราย รองลงมา อ.บันนังสตา 150 ราย อ.กาบัง 129 ราย อ.ธารโต 99 ราย อ.เมืองยะลา 96 ราย อ.กรงปินัง 92 ราย อ.รามัน 71 ราย และ อ.เบตง จำนวน 18 ราย ตามลำดับ เสียชีวิต 10 ราย อ.กรงปินัง 5 ราย อ.บันนังสตา 2 ราย อ.ธารโต 2 ราย และ อ.กาบัง 1 ราย อีกทั้งยังพบผู้ป่วยรายใหม่ เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2561 จำนวน 17 ราย โดยพื้นที่ที่ต้องดำเนินการและเฝ้าระวังเร่งด่วน ได้แก่ อ.ยะหา อ.บันนังสตา และ อ.กาบัง จ.ยะลา

 

 

 

 

———————–