ทั่วไป » ชาวเบตงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่

ชาวเบตงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่

30 ตุลาคม 2018
135   0

ชาวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (30 ต.ค. 61) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเบตง ร่วมรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้มีจิตกุศลร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จะได้นำเลือดที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลยะลา และโรงพยาบาลใกล้เคียง

นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเบตง กล่าวว่า จากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนต้องได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางครั้งพบว่าต้องประสบปัญหาขาดแคลนเลือด และต้องขอเลือดจากส่วนกลาง

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จึงได้ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเบตง และหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และได้นำเลือดที่ได้รับบริจาคไปให้แก่ผู้เจ็บป่วย ส่งผลให้สามารถรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้หายจากอาการเจ็บป่วย และรอดพ้นจากการเสียชีวิตได้จำนวนมาก ประกอบกับได้เกิดเหตุการณ์การก่อความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมในการรับบริจาคโลหิตเพื่อเตรียมสำรองโลหิตให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

 

————————