ทั่วไป » ชุด รปภ.ครู คุมเข้มความปลอดภัยเปิดเทอมวันแรก ขณะ รพ.สต. ร่วมคัดกรองโรคหัด

ชุด รปภ.ครู คุมเข้มความปลอดภัยเปิดเทอมวันแรก ขณะ รพ.สต. ร่วมคัดกรองโรคหัด

1 พฤศจิกายน 2018
306   0

เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ยะลา คึกคัก ชุดรักษาความปลอดภัยครู คุมเข้มความปลอดภัย ขณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมคัดกรองโรคหัด

วันนี้ (1 พ.ย. 61) บรรยากาศในวันแรก เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่โรงเรียนบ้านพงยือไร อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้มีบรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครอง เดินทางขับขี่รถจักรยานยนต์ นำบุตรหลานมาส่งที่บริเวณหน้าโรงเรียน และภายในบริเวณโรงเรียนกันอย่างคึกคัก ซึ่งวันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบันนังสาเรง มาให้คำแนะนำครู นักเรียน เกี่ยวกับโรคหัดเพื่อคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียน

ขณะที่ การดูแลรักษาความปลอดภัยคณะครู บุคลากร และนักเรียนเป็นไปอย่างเข้มงวด ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยครู โดย เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจยะลา 12 ได้จัดกำลังร่วมกับลูกจ้างโครงการจ้างงานเร่งด่วน มาคอยดูแลอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียน และรักษาความปลอดภัยทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน รวมทั้งในเส้นทางที่คณะครูใช้ในการสัญจรเดินทางมาโรงเรียน

นอกจากนี้ ที่ด่านตรวจพงยือไร เจ้าหน้าที่ทหารได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่เขตเมืองยะลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คณะครู และประชาชน

ซึ่งในวันนี้ทุกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้เปิดภาคเรียนที่ 2 โดยพร้อมกันกว่า 200 โรง แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 (สพป.ยะลา 1) จำนวน 111 โรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 (สพป.ยะลา 2) จำนวน 66 โรง 1 สาขา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 (สพป.ยะลา 3) จำนวน 32 โรง

ขณะที่ โรงเรียนบางแห่ง ได้เปิดเรียนวันแรก ไปตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยครู ก็ได้จัดกำลังไปคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้ตามวันเวลา ที่โรงเรียนต่าง ๆ กำหนดเปิดเรียน ส่วนภาพรวมในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 วันแรกของจังหวัดยะลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

—————————-