ทั่วไป » “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” จนท.เคียงข้างประชาชนลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

“ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” จนท.เคียงข้างประชาชนลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

2 พฤศจิกายน 2018
247   0

ปัตตานี – ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พบปะรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้น จังหวัดปัตตานี ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่

วันที่ 1 พ.ย.61 ที่โรงเรียนบ้านรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ลงพื้นที่พบปะผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำทางศาสนา และชาวบ้านเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนข้อขัดข้อง ข้อร้องเรียน และอื่น ๆ ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อำเภอเมืองปัตตานี โดยมีพันโท ณัฏฐ์พัชร์ สทิสินทร์ ผบ.ร.153 พัน.3 พร้อมด้วยชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ ตำรวจ ทหาร และจิตอาสา เข้าร่วม ผลจากการพบปะ ปัญหาข้อร้องเรียนในพื้นที่ตำบลรูสะมิแล มีปัญหาความเดือดร้อนเรื่องยาเสพติดที่แพร่ระบาดในหมู่บ้าน ชุมชน และปัญหาสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะวัวที่ไม่เป็นระเบียบและปัญหาอื่น ๆ ไม่มี

ต่อจากนั้น ที่หมู่ที่ 2 บ้านบาลาดูวอ ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พันโท ณัฏฐ์พัชร์ สทิสินทร์ ผบ.ร.153 พัน.3 พร้อมด้วยชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ระดับอำเภอ ลงพื้นที่พบปะผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำทางศาสนา และชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านบาลาดูวอ ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อร้องเรียน และอื่น ๆ อีกด้วย ผลจากการพบปะ มีปัญหาเรื่องยาเสพติดที่แพร่ระบาดในหมู่บ้าน ชุมชน เช่นเดียวกัน และปัญหาไกล่เกลี่ยข้อการบาดหมางกระทบกระทั่งกันของชาวบ้าน นอกจากนั้น ปัญหาอื่น ๆ ไม่มี

 

 

 

—————————–