สังคม » ทหารเตรียมลุย!! สอบอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนเอกชน กว่า 3000 โรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทหารเตรียมลุย!! สอบอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนเอกชน กว่า 3000 โรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7 พฤศจิกายน 2018
4892   0

พล.ต.จตุพร กลัมพสุต รองแม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุม กำลังพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อม สั่งการ ให้เจ้าหน้าที่ทหาร ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจสอบค่าหัว ค่าอุปกรณ์การเรียนรวมถึงค่าอาหารกลางวัน ที่รัฐอุดหนุนให้กับ โรงเรียน กว่า 3000 โรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61 พล.ต.จตุพร กล่าวว่า “วันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารแต่ละหน่วย ไปตรวจสอบ โรงเรียนที่มีการจ่าย อุปกรณ์การเรียนค่าอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน ไม่เป็นไปตาม ที่รัฐอุดหนุนให้กับโรงเรียน” ในส่วนของเรื่องคดีตอนนี้พนักงานสอบสวนได้สรุปแล้วก็ส่งเรื่องไปให้กระทรวงศึกษาแล้ว ในฐานะที่เป็นเจ้าของงบประมาณกระทรวงการศึกษาจะต้องไปเป็นผู้ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน เบื้องต้นเจ้าพนักงาน ได้ ดำเนินการ แจ้งความ ต่อครู โรงเรียนบากง จำนวน 5 คน ในฐานผิดจ้างครูมาสอน ครูผิดในความผิดเรื่อง ครูไม่มีวุฒิการศึกษาที่ทางคุรุสภารับรองและเอามาสอน ปกติรัฐจะจ่ายเงินให้กับทางโรงเรียนแล้วให้โรงเรียนจ่ายให้ครู แต่ทำให้เกิดปัญหาหักเงินครู หักค่าเสี่ยงภัยครู

เรื่องนี้มีการร้องเรียนจากครูในพื้นที่จำนวนมาก อยากให้ทุกส่วนได้มีการตรวจสอบ รวมถึงค่าอุปกรณ์ การเรียนค่าอาหารกลางวัน นม ของเด็กนักเรียนด้วย จึงคิดว่าเรื่องนี้จะต้องขยายตรวจสอบ ทั้งหมดทั้ง 3 จังหวัด เพราะเรื่องนี้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหาสามจังหวัดถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องแก้ปัญหาการศึกษาต้องเมื่อมีการประกาศในราชกิจนุเบกษา ออกมาเป็นกฎหมายหน่วยราชการใดที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย ในความผิดที่ไม่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กำลังผลักดัน ให้เกิดการรับรู้ถึงสังคมทั่วไปและการแก้ปัญหาการศึกษาในสามจังหวัด เป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจนุเบกษาแล้วทุกคนต้องทำตามกฎหมาย ที่จริงโรงเรียนเขามีกำไรจากการบริหารอยู่แล้วยกตัวอย่างว่ามีนักเรียนมากเขาก็จะมีส่วนต่างเยอะ ส่วนต่างการบริหารก็จะมีมากแต่โรงเรียนไม่ยอมขาดทุนกำไร

 

 

—————————