การเมือง/มั่นคง » ยังคงเข้มข้น!! กอ.รมน.เร่งแก้ปัญหาด้านความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกพื้นที่

ยังคงเข้มข้น!! กอ.รมน.เร่งแก้ปัญหาด้านความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกพื้นที่

8 พฤศจิกายน 2018
272   0

การขับเคลื่อนงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในปีงบประมาณใหม่นี้ จะยังคงเข้มข้นเหมือนกับปีที่ผ่านมาหรือไม่ และจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไร

ปีงบประมาณใหม่นี้การขับเคลื่อนงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ยังคงเข้มข้นเหมือนกับปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะเปลี่ยนตัว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จากพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ที่เกษียณอายุราชการ มาเป็นพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งก็มีฐานะเป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยตำแหน่งด้วย

การประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.วาระพิเศษ นัดแรกที่มีขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา พลเอก อภิรัชต์ ได้เน้นย้ำในเรื่องการเร่งแก้ปัญหาด้านความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกพื้นที่

พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน.บอกว่า พลเอก อภิรัชต์ ได้ประชุมร่วมกับ ผอ.รมน.จังหวัด (ฝ่ายทหาร)จาก 77 จังหวัด รวมทั้ง กทม. และได้เน้นย้ำ ในเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ทุกคน ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลและองค์กร รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้อง ไม่ไปละเมิดสิทธิหรือผลงานประโยชน์ให้กับตนเองกระทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำเรื่องของยาเสพติด เนื่องจาก กอ.รมน. มีส่วนร่วมสำคัญในการบูรณาการงานต่างๆ โดยเฉพาะการประสานสอดคล้องกับหน่วยในพื้นที่ การหยุดยั้ง สกัดกั้นในเรื่องของยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในประเทศ

ทั้งนี้ในส่วนของงานมวลชน พลเอก อภิรัชต์ ได้เน้นย้ำ ในเรื่องการให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขให้ได้และการสร้างมวลชนให้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการที่เป็นจิตอาสา ซึ่งพลเอก อภิรัชต์ เชื่อว่า หากทุกคนมีจิตอาสา สังคมจะสงบสุขและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง ทั้งนี้ต้องพัฒนาเครือข่ายหนุนภาคประชาชน เรื่องของงานการข่าว ควบคู่กันไป

อย่างไรก็ตาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐาน ผอ.รมน. ได้แจ้งมาว่า จะมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในปี 2562 ในช่วงเดือน ธ.ค.นี้ ซึ่งจะเป็นจุดที่ทำให้การทำงานในปี 2562 ได้มีผลงานและมีแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ส่วนการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงการเลือกตั้งนั้น ต้องดูจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. )ว่าจะขอความร่วมมือมายังกองทัพอย่างไรบ้างและในส่วนของกองทัพจะต้องมาประชุมกันอีกครั้งว่าในหน้าที่ของทหารในฐานะ กอ.รมน.จังหวัด จะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง ซึ่งปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่คือเป็นผู้ให้ข้อมูลเสนอแนะกับผู้ว่าราชการจังหวัดในงานด้านความมั่นคงทั้งหมดอยู่แล้วและให้ข้อเสนอแนะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

 

 

—————————-