การเมือง/มั่นคง » ขยายพรก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดใต้ อีก 3 เดือน ปรับลด อ.สุคีริน ออกจากพื้นที่ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ขยายพรก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดใต้ อีก 3 เดือน ปรับลด อ.สุคีริน ออกจากพื้นที่ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

16 พฤศจิกายน 2018
1922   0

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เห็นชอบขยายพรก.ฉุกเฉิน3 จ.ใต้ อีก 3 เดือน ปรับลด อ.สุคีริน ออกจากพื้นที่ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

เมื่อ 15 พ.ย. 61 พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2561 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ความรุนแรงในพื้นที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่ทุกอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดใช้แดนภาคใต้ยกเว้นอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 และสิ้นสุดในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่ 54

นอกจากนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภายอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้เสนอขอปรับลดพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อนำมาตรการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาบังคับใช้แทน ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก กอ.รมน. ได้ประเมินตามตัวชี้วัดของแผนการและขั้นตอนการปรับลดพื้นที่แล้วพบว่าพื้นที่อำเภอสุคิรินจังหวัดนราธิวาส ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดการประเมิน

ทั้งนี้ ที่ประชุม ยังมีการหารือถึงแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ของหน่วยต่างๆ โดยเฉพาะกองทัพภาค 4 ที่เน้นย้ำเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการร่วมระดับอำเภอเชิงบูรณาการทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือนเข้าร่วมปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลด้วยและได้รับการตอบรับจากประชาชน

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร ได้ฝากให้หน่วยงานในพื้นที่ร่วมมือกันดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและใช้ชีวิตได้อย่างปกติ พร้อมเน้นย้ำเรื่องยาเสพติด ที่ต้องเร่งแก้ปัญหา เพราะพื้นที่ทั่วประเทศยังมีการระบาดของยาเสพติดและถือเป็นปัญหาสำคัญของภาคใต้ปัญหาหนึ่ง โดยกองทัพภาค 4 ก็รับไปดำเนินการ ส่วนความรุนแรงที่อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามยาเสพติดหรือการเลือกตั้งที่มีการต่อสู่ทางการเมืองและมีความรุนแรงเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยเน้นย้ำตรวจสอบดูแลมาตรการทางการข่าวกับหน่วยต่างๆ

 

 

 

—————————