การเมือง/มั่นคง » รัฐบาลย้ำชัด!! ม.44 ไม่ได้แทรกแซงการแบ่งเขตเลือกตั้ง เผยเดินหน้าตามโรดแมปต่อไป

รัฐบาลย้ำชัด!! ม.44 ไม่ได้แทรกแซงการแบ่งเขตเลือกตั้ง เผยเดินหน้าตามโรดแมปต่อไป

19 พฤศจิกายน 2018
252   0

รัฐบาลยังคงยืนยัน คำสั่งยืดแบ่งเขตตามมาตรา 44 ไม่เกี่ยวเลื่อนเลือกตั้ง ปัดเข้าแทรกแซงการทำงาน ย้ำไม่ได้เอื้อประโยชน์พรรคการเมืองใด

จากประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง(เพิ่มเติม) กำหนดการเลือกตั้ง โดยให้กกต.ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งและประกาศให้แล้วเสร็จก่อนมีผลบังคับใช้ เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองในการส่งผู้สมัครครั้งแรก แต่เนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งและพรรคการเมืองร้องเรียนมากว่าการร่วมแสดงความเห็นยังไม่หลากหลายครบถ้วน การพิจารณาเสนอแนะจากระดับพื้นที่ไปกกต.ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย ขณะที่กำหนดเวลาการทำงานของกกต.เร่งรัดเข้ามา เพื่อให้การดำเนินการแบ่งเขตเรียบร้อย ไม่ขัดกฎหมาย จึงผ่อนผันและขยายเวลาให้กกต.ดำเนินการต่อไป และให้กำหนดระยะเวลาดำเนินการสรรหาผู้สมัครครั้งแรกให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยเรียบร้อย

ตลอดจนป้องกันการกระทำอันอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ จึงอาศัยอำนาจความมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบมาตรา 44 หัวหน้า คสช.จึงมีคำสั่ง กรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องแบ่งเขตให้กกต.มีอำนาจตรวจสอบ หรือเปลี่ยนแปลงการพิจารณาหรือดำเนินการแบ่งเขตเพื่อให้ได้ข้อยุติ หากเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศหรือมติใดๆของกกต.ที่ออกไว้ ให้ดำเนินการต่อไปได้โดยชอบด้วยกฎหมายโดยให้เป็นไปตามมติกกต. จึงเกิดประเด็นร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับแก้การเลือกตั้งดังกล่าวว่าไม่มีความยุติธรรมในการแบ่งเขตการเลือกตั้ง และอาจนำไปสู่การเลื่อนการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพราะว่ารัฐบาลเสียความเชื่อมั่นไปแล้ว

ล่าสุดนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายมองว่าขณะนี้รัฐบาลเสียความเชื่อมั่นไปแล้ว เนื่องจากการออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 16/2561 อาจกระทบให้ต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไป ว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเลื่อนการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ยืนยันว่า คำสั่งดังกล่าวรัฐบาลและคสช.ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงในเรื่องการแบ่งเขตของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพราะไม่ได้บอกว่าให้แบ่งอย่างไรหรือให้ทบทวนใดๆ ซึ่งอำนาจทั้งหมดยังเป็นของ กกต. เพียงแต่กกต.ไปประกาศก่อนหน้านั้นว่าจะประกาศผลการแบ่งเขตเลือกตั้งในช่วง 5-7 พ.ย. ซึ่งอาจมีการฟ้อง กกต.และทำให้การเลือกตั้งเสียได้ เพราะเหมือน กกต. ทำไม่ได้ตามที่ประกาศไว้ จึงให้มีการพิจารณาอีกครั้ง ก่อนจะประกาศคำสั่งคสช.ดังกล่าว เพื่อคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญให้ จึงไม่ใช่การแทรกแซง และไม่ได้แบ่งเขตให้

ทั้งนี้ นายวิษณุ ยังกล่าวยืนยันด้วยว่า การขยายเวลาไม่ได้เป็นการเอื้อพรรคการเมืองบางพรรคที่หลายคนมองว่ายังไม่เรียบร้อย เพราะพรรคจะเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยการแบ่งเขตก็ต้องออกมาเช่นนั้น และไม่มีใครเคยเห็นว่า กกต.จะแบ่งเขตอย่างไร จึงบอกว่าเอื้อบางพรรคไม่ได้ส่วนกรณีที่มีพรรคการเมืองรวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือถึง กกต. ให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปนั้น ส่วนตัวไม่มีความเห็น ซึ่งการกำหนดวันเลือกตั้ง 24 ก.พ. 62 ถือว่าเป็นไปได้มากที่สุด และส่วนตัวไม่เคยหาหรือเรื่องนี้กับ กกต.และย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีอะไรที่แสดงให้เห็นว่าการเลือกตั้ง หรือ โรดแมปของรัฐบาลจะต้องเลื่อนออกไปอีก

 

 

 

————————————