บทความ » Penggunaan penyertaan oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah di wilayah sempadan selatan.

Penggunaan penyertaan oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah di wilayah sempadan selatan.

20 พฤศจิกายน 2018
261   0

Kes Halaman: Pejabat Media Wartani menyiarkan mesej “menahankan akan sukarelawan rangkaian jahitan Organisasi Perwani”. melakukan kejadian ini pada 25 Oktober 2018, Kira-kira 02.00 Petang. Pegawai tiga pihak yang dipimpinkan oleh pegawai polis Narathiwat dan Unit Tertentu Tentera Hitam Tanjong Mes dan Pihak Pemerintahan kira-kira 15 buah kereta yang tidak diketahuikan bilangannya dengan tepat dan mengepungkan mereka itu akan rumah nombor 59, Tempat 4, Mukim Bongo, Daerah Rangek, Narathiwat dengan mereka itu memperkenalkan diri dan meminta untuk memeriksakan rumah dan menjemputkan akan ahli-ahli yang ada di dalam rumah itu untuk keluar daripada rumahnya dan memeriksakan oleh pegawai akan rumahnya.

          Halaman: Pejabat Media Wartani menceritakan lagi bahawa pemeriksaan itu tiada didapatkan perkara yang ragu-ragu atau apa-apa yang haram tetapi pegawai merampaskan satu buah telefon bimbit dan telefon itu dimiliki oleh adik lelaki yang mati bagi tuan rumah. Maka pegawai menahankan akan tuan rumah yaitu Khadijah Cek Long dan membawakan dia ke Unit Tertentu Tanjong Mes untuk menyiasatkan dia dan pada 06.00 petang pada hari yang sama menghantarkan mereka itu akan dia ke Kem Inggayutthaborihan, Pattani untuk mengembangkan kesannya. dan sekarang, Khadijah Cek Long masih ditahankan dia di Kem Inggayutthaborihan, Pattani dan tidak diketahuikan nasibnya.

          Dalam poskan Pejabat Media Wartani akan hal yang tersebut. Mahulah mereka itu untuk memusnahkan akan legitimasi penguatkuasaan undang-undang pegawai kerajaan. Terutamanya penahanan Khadijah Cek Long yang menjadi seorang wanita maka bersensitiflah ia kepada perasaan dan didorongkan oleh mereka itu dengan propaganda untuk membimbingkan idea untuk mereka yang mengikuti berita itu telah bersetuju dengan dia.

Suasana  pentas mendedahkan kebenaran.

Pada 6 November yang lepas. Unit Tertentu Tentera Hitam mengadakan pentas “mendedahkan kebenaran” kes Jemputan Khadijah Cek Long ke Pusat Persoalan, Unit Perisikan Ketenteraan Bahagian Dihadapan, Wilayah Sempadan Selatan. Kem Inggayutthaborihan, Mukim Bo Thong, Daerah Nong Cik, Wilayah Pattani pada 25 Oktober 2018, majlis ini ada pegawai kerajaan dan pemimpin agama dan saudara-mara Khadijah dan orang-orang didalam masyarakat itu disertaikan kira-kira 200 orang di Masjid Kampung Bongo, Tempat 4, Mukim Bongo, Daerah Rangek, Wilayah Narathiwat untuk menerangkan mengapa pegawai perlu menahankan akan Khadijah kerana disyakikan akan bahawasanya terlibat ia dan menghubungikan ia dengan kejadian pembunuhan Ahmad Hasa meninggal dunia di Daerah Jarang, Pattani pada 17 Januari, 2018, Menurut kuasa Seksyen 8 dan 15 bis Akta Undang-undang tentera 2457 B.

Pada peringkat pembukaan pentas, Bermula dari Panglima Unit Tertentu Tentera Hitam 45 menerangkan ia mengenai sebab ditahankan “Jah” untuk menyiasatkan dia kerana digunakan Jah akan panggilan telefon adik lelakinya yang mati. Apabila memeriksakan teknikal maka didapatikan bahawa dia berkaitan dengan pemimpin keganasan maka perlu menjemputkan dia untuk memberikan keterangan kepada pihak berkuasa. Kemudian diberitahu oleh “Jah” akan bahawasanya semasa ia kena tahan itu mendapatkan kejagaan dengan baik yang tidak dijangkakan dahulu bahawa pegawai kerajaan akan menjagakan dengan baik seperti ini. Dan bertanya oleh Jah akan panglima akan bahawasanya akan menjemputkan dia untuk bertanya lagi? Atau tiada. Maka menerangkan oleh panglima Unit Tertentu Tentera Hitam 45 akan bahawasanya jika tiada ada bukti yang berkaitan dengan keganasan atau bukti yang menyokong penkeganasan untuk mengganggu atau menyebabkan kerusuhan di kawasan maka tidak perlu dijemputkan bahkan yang dijemputkan pada kali ini kerana bersambung ia dengan telefon adik lelaki Jah yang dikaitkan dengan pemimpin kumpulan keganasan maka perlu dijemputkan untuk bertanya bahawa Jah menyertai kumpulan keganasan atau tiada. Pada diadakan pentas mendedahkan kebenaran pada kali ini membuatkan pemimpin agama dan pemimpin komuniti dan para peserta mendengarkan dia dan diketahui akan fakta-fakta dan akan proses-proses yang penkeganasan dieksploitasi akan orang yang jahil daripadanya dan menyokongkan ia akan penkeganasan dengan berat hati.

Jah, Memintakan orang didalam masyarakat untuk memahami dalam prestasi pegawai dan disedari dalam menjemputkan dia. dan saya boleh kembali ke kehidupan dirumah dengan biasa. adapun panglima memintakan akan semua orang didalam masyarakat untuk  membantu memantau untuk tidak dieksploitasikan oleh penkeganasan atau mengambilkan manfaat orang didalam kampung untuk menyokong kumpulan kemerdekaan.

Agensi-agensi kerajaan membukakan saluran bagi mereka yang melakukan kesalahan atau mereka yang pernah bersesat untuk melaporkan diri dan menyertai projek membawa orang pulang ke rumah. Setiap orang pernah berkesalahan bahkan jika bersedar dan mengaku akan apa yang pernah dilakukan. Maka komuniti dan masyarakat bersediakan untuk memberikan peluang dan memaafkan akan apa yang pernah dilakukan pada masa lalu untuk mereka yang pernah melakukan kesalahan itu boleh menjadi orang yang salih didalam masyarakat dan kembali berkehidupan seperti orang yang biasa dan bergembira dengan keluarga. Pelajaran daripada kes Khadijah  Cik Long pada kali ini menjadi contoh yang bermasuk ia ke dalam kumpulan keganasan dengan sesat kerana kejahilannya bahkan apabila mengaku ia. Maka bersediakan oleh masyarakat untuk memaafkan dia. Oleh itu, peranan yang lebih penting bagi masyarakat didalam mengambil bahagian untuk melindungi maka mestilah menjanakan akan kebal kepada masyarakat. Jangan biarkan penkeganasan menghasut dan digunakan orang-orang didalam masyarakatnya sebagai alat untuk menyokong tindakan jahat dan membunuhkan orang-orang lagi. Adapun pembentangan maklumat yang tidak bulat oleh halaman: Pejabat Media Wartani, Meminta pembaca untuk menggunakan kebijaksanaan untuk mempercayaikan akan berita mereka.

 

 

 

—————-