ทั่วไป » แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดช่องทางให้เยาวชนแจ้งเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่ ในงานวันสิทธิเด็กสากลครั้งที่ 4 ที่ปัตตานี

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดช่องทางให้เยาวชนแจ้งเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่ ในงานวันสิทธิเด็กสากลครั้งที่ 4 ที่ปัตตานี

21 พฤศจิกายน 2018
399   0

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมวันสิทธิเด็กสากลครั้งที่ 4 “A DAY FOR CHILDREN RIGHTS ประจำปี 2561”พร้อมเปิดช่องทางให้เยาวชนในพื้นที่แจ้งเบาะแสยาเสพติด ที่ตู้ ปณ.41 ปณจ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ โรงแรมปาร์ควิว ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมการประชุมวันสิทธิเด็กสากลครั้งที่ 4 “A DAY FOR CHILDREN RIGHTS ประจำปี 2561” ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายปกป้องเด็กจังหวัดชายแดนใต้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างการตระหนักรู้ด้านสิทธิเด็กและเยาวชน ด้วยการพัฒนาองค์กรภาครัฐ และเอกชนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการปกป้องและคุ้มครองเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับประเด็น ที่ได้ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในครั้งนี้ คือ ประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัย, ประเด็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติศาสนา, ประเด็นการศึกษาทั้งในและนอกระบบ, ประเด็นยาเสพติด และประเด็นเกี่ยวกับภัยคุกคามทางเพศ

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 4 พร้อมอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ลูกหลานเยาวชน และครอบครัว เกิดความปลอดภัยและอยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่สำคัญขอให้ลูกหลานเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ห่างไกลจากยาเสพติด ส่วนใครที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้เข้าสู่กระบวนการรักษาและบำบัดกันต่อไป พร้อมทั้ง เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสยาเสพติด ที่ตู้ ปณ.41 ปณจ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อข้อมูลทุกอย่าง จะส่งถึงแม่ทัพภาคที่ 4 โดยตรง และจะได้รับการคลี่คลาย แก้ไขปัญหากันต่อไป

 

 

 

————————–