ทั่วไป » ยะลาพร้อมใจร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน

ยะลาพร้อมใจร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน

21 พฤศจิกายน 2018
149   0

ส่วนราชการในพื้นที่ จ.ยะลา พร้อมใจร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน

วันนี้ (21 พ.ย. 61) ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีส่วนราชการร่วมรับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน และพบปะ พูดคุย กระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังมีการแสดงพื้นบ้านบนเวทีให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชมอีกด้วย

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยได้เน้นย้ำเรื่องของการเลือก สว.ที่กำลังจะมาถึง โดยให้ทุกส่วนราชการต้องทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา ยังได้ประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยขณะนี้ทางจังหวัดยะลา ได้เปิดลงทะเบียนแล้วที่อาคารศาลากลางจังหวัดยะลา

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันโดยกำหนดให้ส่วนราชการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน ซึ่งตามปฏิทินการจัดกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จังหวัดยะลาได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

——————————