ทั่วไป » พิธีเปิดการฝึกกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน ประจำปี 2561

พิธีเปิดการฝึกกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน ประจำปี 2561

23 พฤศจิกายน 2018
599   0

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก กำธร ศรีเกตุ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 49 พร้อมด้วย ร้อยเอก อนุเทพ จิตณรงค์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4904, ผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 49 รับผิดชอบพื้นที่อำเภอจะแนะ, ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจะแนะ, กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 8 อำเภอจะแนะ, กำลังจัดจากฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลในแต่ละพื้นที่ และกำลังภาคประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน ประจำปี 2562 เพื่อให้กำลังที่เข้าร่วมได้เห็นศักยภาพและสามารถสร้างความเข้าใจด้านเทคนิคต่างๆ การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 

สำหรับการฝึกทบทวนหน่วยกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชนในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เพื่อทบทวนทักษะการปฏิบัติด้วยยุทธวิธีให้แก่ กำลังประจำถิ่น และกำลังภาคประชาชนให้เกิดความชำนาญ อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของกำลังพล และด้วยสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุให้มีความหลากหลาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กำลังพลจะต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยยุทธวิธี เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทัดเทียมเท่ากัน ซึ่งหน้าที่หลักๆ ของหน่วยกำลังประจำถิ่น และกำลังภาคประชาชน คือ สนับสนุนภารกิจของหน่วยกำลังหลัก ในพื้นที่ทั้งทหารและตำรวจ โดยมีการสาธิตการใช้อาวุธปืน เตรียมความพร้อมเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การสาธิตการใช้อาวุธปืน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด POP – UP การตรวจรถยนต์ต้องสงสัยตามแผนป้องกันเหตุ แผนปฎิบัติ เมื่อมีภาพข่าวความเคลื่อนไหว และแผนระงับเหตุ