วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมศึกษาเยาวชน (รุ่นที่ 6)

24 พ.ย. 2018
551

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมศึกษาเยาวชน (รุ่นที่ 6) เพื่อส่งเสริมและเพิ่มเติมทักษะด้านวิชาความรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.30 น. ที่ สโมสรร่มเกล้าค่ายจุฬาภรณ์ ตำบล โคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นาวาเอก นิรัตน์  ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมศึกษาเยาวชน (รุ่นที่ 6) เพื่อส่งเสริมและเพิ่มเติมทักษะด้านวิชาความรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีนักเรียนจากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นาวาเอก นิรัตน์  ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมศึกษาเยาวชนในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความสามารถเเละนำไปสอบเเข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยตามความฝันของตนเอง เเละพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม เป็นหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เเละประเทศชาติ โดยจัดคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประสงค์จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 90 คน จาก 17 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น จากพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ 33 จำนวน 25 คน และจากพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ  จำนวน 65 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ไปจนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562