บทความ » Mula mengetahui dan memahamilah oleh orang ramai akan pergerakan Ajak.

Mula mengetahui dan memahamilah oleh orang ramai akan pergerakan Ajak.

26 พฤศจิกายน 2018
315   0

Apakah “Ajak”?…. Ajak yaitu organisasi yang mengaturkan oleh kumpulan kemerdekaan pada kampung atau komuniti dengan berkedudukan dan berkuasaan yang bertindih dengan kuasa negara Thai. Setiap kampung akan mempunyai struktur pengurusan yang lengkap seperti pemimpin pasukan barisan bersatu yang menyeludupkan dengan amalan yang radikal akan pegawai dan orang yang tidak bersalah yang mengawalkan oleh mereka itu akan orang ramai didalam kampungnya untuk tidak bekerjasama dengan pegawai kerajaan. Maka Ajak adalah organisasi yang bertindih dan menjadi halangan atas menyelesaikan kerusuhan di wilayah sempadan selatan pada sepanjang masa.

          bertanggungjawab oleh Ajak untuk menguruskan bajet dan sumber-sumber didalam kampungnya dan kontrol dan perintah akan angkatan yang dibawah perintahnya yaitu “RKK” yang ada ia disetiap kampung kira-kira 6 orang dengan mereka itu membantu dan menyokongkan akan kumpulan kemerdekaan dengan membina massa dari penduduk kampong dan pemuda dan mengawal dan mengancam ia akan penduduk kampung untuk tidak memberi kerjasama ia akan pegawai kerajaan.

          Pada 26 Oktober, telah pos oleh Halaman: Pejabat Media Wartani dengan “Menahankan akan sukarelawan rangkaian jahitan organisasi perwani (Pertubuhan Wanita Patani)” dengan bergabungkan kuasa oleh tiga pihak pegawai untuk mengepungkan akan nombor rumah 59, Tempat 4, Mukim Bongo, Daerah Rangek, Wilayah Narathiwat dengan memperkenalkan diri mereka dan meminta untuk memeriksakan rumah. Dalam pemeriksaan itu tiada dapatkan perkara yang ragu-ragu atau apa-apa yang haram tetapi pihak berkuasa telah merampaskan akan satu telefon dan telefon ini dimiliki oleh adik lelaki yang mati bagi pemilik rumah. Maka pegawai telah ditahankan akan pemilik rumah di Unit Tertentu Tanjong Mes untuk disoalkan dia kemudian dihantarkan dia ke Kem Inggayutthaborihan, Wilayah Pattani untuk mengembangkan kesannya. Dan sekarang, tidak diketahuikan akan nasibnya.

       Dalam pos yang tersebut oleh halaman: Pejabat Media Wartani untuk memusnahkan legitimasi penguatkuasaan undang-undang oleh pegawai kerajaan. Terutamanya, mengawalkan akan pemilik rumah yang menjadi seorang wanita yang akan peka kepada perasaan orang. Dan berang kali yang media yang menjadi barisan yang bersatu dengan kumpulan kemerdekaan membuat propagandakan itu sama ada ia apa-apa tujuannya tetapi pada berang kali bertindakan oleh mereka itu dengan yang lampau  sehingga berkurangkan fakta-fakta.

       Dengan menjejaki berita mengenai isu yang tersebut. Dan hendak menerangkan sebab yang perlu ditahankan akan pemilik rumah yang menjadi wanita itu (minta tidak diberitahukan namanya yang sebenar). minta dinamakan dia dengan alias “Mah” untuk semua orang difahamikan akan bagaimana untuk bertahankan dia. Dan benarkah pada pihak berkuasa menganiaya atau menguatkuasakan undang-undang yang tidak adil akan rakyat? Terutamanya bertindak akan wanita. Jika adalah ia perkara yang sebenar maka adalah ia suatu perkara yang tidak diterimakan oleh masyarakat.

       Akhirnya, apa yang penulis ingin diketatahui, maka bermuncul ia, Pada 6 November yang lepas. Telah mengadakan pentas “mendedahkan kebenaran” oleh Unit Tertentu Tentera Hitam 45 untuk memberi kebenaran kepada pegawai kerajaan dan pemimpin agama dan saudara-mara bagi suspek dan penduduk kampung di kawasan itu untuk menghadirikan oleh mereka itu di Masjid Kampung Bongo, Tempat 4, Mukim Bongo, Daerah Rangek, Wilayah Narathiwat pada hal menjemputkan mah dan membawakan dia ke pusat persoalan, Unit Perisikan Ketenteraan Bahagian Dihadapan, Wilayah Sempadan Selatan, Kem Inggayutthaborihan, Mukim Bo Thong, Daerah Nong Cik, Wilayah Pattani pada 25 Oktober 2018.

          Pada permulaan pentas, bermula dari Panglima Unit Tertentu Tentera Hitam 45 menjelaskan ia akan sebab untuk menahankan akan mah untuk bertanyakan akan dia kerana sebabnya berlaku daripada telefon di rumahnya yang dirampaskan dia oleh pegawai dan mendakwakan ia bahawasanya dimilikikan dia oleh adik lelakinya yang mati dan menggunakan ia akan dia tetapi telefon itu terlibat dan menghubungi dengan kejadian penjahat menembakkan akan Ahmad Haksa meninggal dunia di Daerah Jarang, Wilayah Pattani pada 17 Januari 2018. Oleh itu, menurut kuasa Seksyen 8 dan 15 bis Akta Undang-undang Militer 2457 B. telah menjemputkan oleh pegawai akan Mah untuk memberi keterangan kepada pegawai.

       Telah diberitahu oleh Mah akan bahawasanya semasa ditahankan dia ia mendapatkan kejagaan dengan baik yang tidak berfikirkan dahulu akan bahawasanya akan mendapatkan kejagaan yang baik daripada pegawai-pegawai seperti ini. Daripada wawasan, Mah mengakukan bahawa kira-kira tahun 2003 telah bersumpah ia untuk menjadi ahli kumpulan ganas dengan diaturkan di bahagian wanita (Ibu)  yang mempunyai kewajipan untuk menyokong kumpulan ganas dan menonton pergerakan pegawai kerajaan kemudian melaporkan dia kepada pemimpin di kawasan itu dan mengajakkan akan wanita di kampungnya untuk menyertai kumpulan “Ibu” dan mengumpulkan dana untuk menyokong kumpulan ganas di kawasan itu.

       Berang yang mendapatkan oleh orang-orang daripada mendedahkan kebenaran yaitu orang-orang mula tahu dan memahami akan kumpulan Ajak dan diketahuikan fakta dan diketahuikan akan proses yang kumpulan ganas menipukan akan orang yang jahil untuk menyokong kumpulannya dengan berat hati. telah menciptakan oleh kumpulan kemerdekaan akan massa daripada penduduk kampung dan pemuda dengan memilihkan ia akan orang-orang yang mempunyai kebiasaan berdiam diri yang tidak suka mengacau dengan orang lain dan berkasih sayang akan keluarganya yang menjadi orang pious yang menamatkan pengajian daripada Sekolah Swasta Islam atau yang menjadi cikgu Sekolah Tadika. Adapun RKK, maka dipilihkan dia daripada pemuda yang bersetuju dengan pertarungan kumpulan kemerdekaan (jihad) dan mengawal dan menakutkan ia akan penduduk kampung untuk tidak bekerjasama dengan pegawai kerajaan dalam menyelesaikan masalah di wilayah sempadan selatan untuk kembali ke kedamaian sekali lagi.

 

…………………………………………………..