ทั่วไป » ยะลาพลิกสถานการณ์พื้นที่ระบาดหนักของโรคหัด ร่วมณรงค์เป็นพื้นที่ต้นแบบเร่งรัดฉีดวัคซีน 100 เปอร์เซ็นต์

ยะลาพลิกสถานการณ์พื้นที่ระบาดหนักของโรคหัด ร่วมณรงค์เป็นพื้นที่ต้นแบบเร่งรัดฉีดวัคซีน 100 เปอร์เซ็นต์

29 พฤศจิกายน 2018
332   0

ยะลา – ศอ.บต. จับมือ สสจ.ยะลา พลิกสถานการณ์พื้นที่ระบาดหนักของโรคหัด รณรงค์ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยโรคหัด เป็นพื้นที่ต้นแบบเร่งรัดฉีดวัคซีน 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 28 พ.ย. 61 ที่โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมรณรงค์ ตามมาตรการที่ 4 เคาะประตูโรงเรียน Kick Off เชิงสัญลักษณ์ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยโรคหัด เร่งรัดฉีดวัคซีน เป็นพื้นที่ต้นแบบเร่งรัดฉีดวัคซีน 100 เปอร์เซ็นต์

โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นจังหวัด ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วม

สำหรับจังหวัดยะลา สถานการณ์การระบาดของโรคหัดในพื้นที่จังหวัดยะลา ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มีรายงานผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 26 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1,349 ราย อัตราป่วย 302.80 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 10 ราย อำเภอกรงปินัง 5 ราย บันนังสตา 2 ราย ธารโต 2 ราย และกาบัง 1 ราย พบอัตราป่วยสูงสุดต่อประชากรแสนคน 3 ลำดับ คือ อำเภอกาบัง ยะหา ธารโต ตามลำดับ

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทางจังหวัดยะลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ดำเนินงาน ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยโรคหัด เร่งรัดฉีดวัคซีน 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานร่วมกันแบบประชารัฐ โดยการเคาะประตูโรงเรียน Kick Off เชิงสัญลักษณ์ เป็นการนำร่องโรงเรียนในพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรคหัดอย่างหนัก ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา ให้มีการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทั้งเข็ม 1 และเข็ม 2 อย่างน้อยร้อยละ 95 ให้ครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ สถานการณ์การระบาดของโรคหัดในพื้นที่ดีขึ้นอย่างมาก ได้รับความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องศาสนา รวมทั้งมาตราการเชิงรุกทั้ง 4 มาตราการหลัก 4 เคาะ ได้แก่ 1.เคาะผู้สัมผัส ฉีดวัคซีนผู้สัมผัสอายุต่ำกว่า 12 ปี 2.เคาะประตูโรงพยาบาล ป้องกันโรคหัดในหอผู้ป่วย 3.เคาะประตูบ้านฉีดวัคซีน เด็กอายุ 9 เดือน ถึง 5 ปี ให้ครบตามเกณฑ์ 4.เคาะประตูโรงเรียน ฉีดวัคซีน เด็กนักเรียน อายุ 5-12 ปี

 

 

————————–