ภัยแทรกซ้อน » นโยบายเร่งด่วนแม่ทัพภาคที่ 4 สามารถจับผู้ค้า ตรวจยึดของกลางได้หลายรายการ

นโยบายเร่งด่วนแม่ทัพภาคที่ 4 สามารถจับผู้ค้า ตรวจยึดของกลางได้หลายรายการ

30 พฤศจิกายน 2018
990   0

กอ.รมน.ภาค 4 สน. เผย การแก้ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนแม่ทัพภาคที่ 4 สามารถจับผู้ค้า พร้อมตรวจยึดยาเสพติดได้หลายรายการ

พันเอก ธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามที่ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องสำคัญ และเร่งด่วน คือ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ควบคู่ไปกับการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย เพื่อให้เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข ความคืบหน้าของการดำเนินการในขั้นปฏิบัติการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอทั้ง 37 อำเภอ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งมีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติผ่านระบบจอภาพทุกวัน เวลา 07.30 น. มีผลการปฏิบัติในห้วง 1-28 พฤศจิกายน 2561 ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ค้ารายใหญ่ และผู้ค้ารายย่อย จำนวน 940 ราย ตรวจยึดยาเสพติด ยาบ้า จำนวน 806,314 เม็ด กัญชา จำนวน 18 กิโลกรัม กระท่อม (ใบ/กาก) จำนวน 3,633 กิโลกรัม กระท่อม (น้ำ) จำนวน 2,506 กิโลกรัม ไอซ์ จำนวน 9.9 กิโลกรัม ยาแก้ไอ จำนวน 846 ขวด เฮโรอิน จำนวน 19 กิโลกรัม และยาอี จำนวน 114 เม็ด ส่วนการดำเนินการต่อผู้เสพยาเสพติด มีผู้เข้ารายงานตัวเข้าสู่ขบวนการคัดกรอง จำนวน 3,956 ราย ในจำนวนนี้นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดพื้นฟู ณ ศูนย์บำบัดยาเสพติด จำนวน 1,670 ราย

สำหรับการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย โดยใช้การปฏิบัติการลาดตระเวน และนอนนอกฐานเพื่อดูแลพื้นที่ให้ทั่วถึง และนำกำลังภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน สรุปสถิติเหตุการณ์ และการสูญเสียในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วง 1-28 พฤศจิกายน 2561 มีการก่อเหตุทั้งสิ้น 34 เหตุการณ์ โดยแยกเป็นเหตุความมั่นคง จำนวน 8 เหตุการณ์ เรื่องส่วนตัว จำนวน 15 เหตุการณ์ ก่อกวน 5 เหตุการณ์ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 6 เหตุการณ์ การสูญเสียจากสาเหตุความมั่นคง จำนวน 12 ราย และเรื่องส่วนตัว จำนวน 11 ราย เปรียบเทียบการก่อเหตุรุนแรง และการสูญเสียในห้วงเดียวกันของปี 2560 มีเหตุความมั่นคงจำนวนเท่ากัน การสูญเสียในภาพรวมลดลง 1 ราย

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในเรื่องการควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุ และการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ใน 3 เดือน และได้เพิ่มมาตรการป้องกันการก่อเหตุในห้วงเทศการเฉลิมฉลองปีใหม่ 2562 ที่จะถึงนี้ ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน สามารถนำผู้ติดยาเสพติดไปบำบัดรักษา ติดต่อที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอทุกอำเภอ และแจ้งเบาะแสยาเสพติดทางตู้ ปณ.41 ปณจ.เมือง จังหวัดยะลา 95000 หรือโทร สายด่วน 1341 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

——————————–