การเมือง/มั่นคง » บันนังสตาฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น เพิ่มขีดความสามารถดูแลประชาชนในพื้นที่

บันนังสตาฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น เพิ่มขีดความสามารถดูแลประชาชนในพื้นที่

7 ธันวาคม 2018
326   0

ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จัดพิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน ให้มีขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ตำบล

เมื่อวันที่ (6 ธันวาคม 2561) ที่ สนามโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จัดพิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน ประจำปี 2562 โดยมี นายวรเชษฐ์ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีพร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33, ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจยะลา, ผู้แทนผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดภาคใต้, ผู้แทนผู้บังคับการกองกำลังตำรวจจังหวัดยะลา กำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชนเข้าร่วมในพิธีกว่า 700 คน

สำหรับการฝึกอบรมและฝึกทบทวนนั้น จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 6-12 ธันวาคม 2561 จำนวน 7 วัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน ให้มีขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ตำบล พร้อมฝึกทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

นายวรเชษฐ์ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณหน่วยกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมพิธีเปิดการฝึกทบทวนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการควบคุมพื้นที่ให้มีความปลอดภัย จึงได้บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆและจัดตั้งกองกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน วันนี้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับความรู้ ได้รับการฝึกฝน และได้ฝึกการใช้อาวุธ, การตั้งด่านตรวจ, จุดตรวจ, จุดสกัด และการปฏิบัติทางยุทธวิธีอื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในการใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติภารกิจต่างๆเพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสงบสุข

 

 

 

—————————-